• kws_sugarbeet_header_17.jpg
  CONVISO® SMART

Şeker pancarı yabancı ot kontrolünde yeni bir devrim

Yabancı Ot Kontrolünün AKILLI Yolu


Şeker pancarı yabancı ot kontrol sistemi CONVISO® SMART, Bayer ve KWS tarafından birlikte geliştirildi. CONVISO® SMART şeker pancarı çeşitleri 10 yılı aşkın bir süredir KWS’nin başarılı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve CONVISO® herbisitinin mükemmel birlikteliğinin bir ürünüdür.

AKILLI Islah

CONVISO® SMART, Şeker Pancarı yabancı ot kontrolünün yenilikçi yoludur. Bu sistem iki temel bileşenden oluşmaktadır:

AKILLI Seçim

1. Yenilikçi SMART KWS çeşitleri

 • Klasik ıslah yöntemleriyle geliştirilmiştir.
 • Özellikle CONVISO® OD 080 herbisitine toleranslıdır.
 • En iyi ürün güvenliği sağlar.
 • Diğer bütün karakteristik özellikler klasik çeşitler ile aynı varyasyonu gösterir.
 • Ürün güvenliği ile pancarlar maksimum verim potansiyeline ulaşır.

2. CONVISO® OD 080 Herbisiti

 • Geniş spektrumlu yabancı ot kontrolü
 • Daha az herbisit uygulaması
 • Karışılabilirlik özelliği
 • Sadece SMART çeşitlerde uygulanabilir
 • Yenilikçi yabancı ot kontrolü

3.Etkili ve Geniş spektrumlu yabancı ot kontrolü

Daha az herbisit kullanımı

Yıllık maksimum doz oranı 100 ml/da'dır.

Daha az uygulama sayısı

2 uygulama ile etkili yabancı ot konrolü

Geniş uygulama penceresi

Şeker pancarının 2 yapraklı döneminden 6 yapraklı dönemine kadar geniş bir uygulama aralıgına sahiptir.

Çevre koşullarından daha bağımsızdır

CONVISO® OD 080 herbisiti:

 • Şeker pancarının büyüme döneminden bağımsız olarak
 • Uygulama öncesi ve sonrasındaki hava koşullarından daha bağımsız olarak uygulanabilir

Uygulama penceresi

Sadece SMART KWS çeşitlere uygulanabilir

Olumlu çevresel etki

Daha az herbisit uygulaması ile çevreye salınan aktif maddelerde ve CO2'de önemli bir azalma sağlar.

CONVISO® SMART - Şeker pancarı yabancı ot kontrolünün yenilikçi, AKILLI yolu

CONVISO® SMART - Sezonu Üretici El Kitapçığı

CONVISO® ONE
AKILLI yabancı ot kontrolünün nasıl işlediğini izleyelim:

CONVISO® SMART sistemi içi en büyük yardımcınız myKWS SMART uygulaması hakkında bilgi almak isterseniz;
Danışmanınızı bulun