Гібридне жито – високоякісний корм!

Використовуючи у кормах жито, ви ефективно забезпечуєте благополуччя та здоров'я тварин. Німецьке сільськогосподарське товариство (DLG) рекомендує застосовувати до 50% жита для годівлі свиней і до 4 кг на добу або 40% у концентрованому кормі для годівлі молочних корів.

Жито як корм для тварин

 • Висока калорійність (МДж) у розрахунку на гектар;
 • Високий вміст лізину в сирому білку;
 • Бутират, отриманий із жита, допомагає зменшувати рівень ураження сальмонелою;
 • Бутират, отриманий із жита, зменшує інтенсивність запаху кнура, викликаного скатолом;
 • Безпечність продукту завдяки низькій уразливості до фузаріозу;
 • Зменшення ризику враження ріжками завдяки технології PollenPlus®

Які переваги гібридного жита на силос?

Основою високої врожайності є дотримання технології вирощування та якісний насіннєвий матеріал. Саме компанія KWS започаткувала і ввела у використання для кормовиробництва силосні гібриди жита.

Найбільший вплив на врожайність кормових культур відіграє густота травостою та його висота. Тобто, якомога більше пагонів на 1 м2 та їх висота. Рекомендована норма висіву для гібридного жита є 2 млн. схожих насінин (2 п.о.) на один гектар. Завдяки кущенню одна рослина іноді формує до 30 пагонів. Для високої врожайності достатньо отримувати лише 10 основних пагонів. Таким чином, потенційно ми отримуємо до 2 000 пагонів на м2. Зазвичай густота посівів на зерно становить 550-650 пагонів/м2, саме тому технологія вирощування гібридного жита на силос є досить інтенсивною і вимагає якісного посіву та вчасного підживлення. Кущення гібридного жита є основою технології його вирощування.

Гібридні культури мають досить високий коефіцієнт кущення, яке проходить не лише в осінній період, але і весною, що створює якісну відмінну особливість перед різними сортами. Кожен гібрид створюється з певними притаманними йому особливостями. Для зернових гібридів найбільш характерними ознаками є ті, що сприяють збільшенню врожаю зерна, але оптимальним вибором для вирощування гібридного жита на силос є високий вихід силосної маси з одного гектара та відповідні якісні показники. Поживність житнього силосу заготовленого у фазу прапорцевого листка (ВВСН 39) заготовленого із спеціалізованих силосних гібридів є найбільш повноцінною для годівлі дійного стада. Перетравність НДК в такому силосі в межах 70-75%, вміст сирого протеїну на рівні 17-18%, хоча велика кількість господарств отримують показник сирого протеїну 19-20% і більше.

Досить високий рівень чистої енергії лактації 6,5-6,8 МДж, але є господарства де цей показник на рівні 7-7,2 МДж.

Посів гібридного жита на силос проводять у підготовлений ґрунт в період з 5 по 15 вересня на глибину 2-3 см в кількості 2 посівні одиниці на гектар. При посіві вносять 150-200 кг комплексного добрива. Це дозволить рослинам гарно розкущитись і сформувати достатню кількість пагонів для якісної перезимівлі та формування високої врожайності.

Весною по мерзлоталому ґрунті вноситься 250-300 кг аміачної селітри. Це дозволяє зменшити стрес рослин, стимулювати весняне кущення та попередити абортарію пагонів. Оптимальною фазою початку заготівлі є повний вихід прапорцевого листка (ВВСН 39). Починається період з 25 квітня по 5 травня. Рекомендована висота скошування становить 10-12 см. Це дає можливість краще виставити граблини ворушилки та валкоутворювача і зменшити вміст сирої золи в готовому силосі. Якомога швидше проводимо прохід ворушилкою, щоб рівномірно розподілити масу на полі і пришвидшити її прив’ялення. Гарно налаштована плющилка на косарці дозволяє зменшити час досягнення оптимального вмісту сухої речовини на 7 год.

Оптимальним вмістом сухої речовини в силосній масі є 30-35%. Рекомендована довжина різки становить 2-3 см, а при вмісті сухої речовини більше 35% різку зменшують до 2 см. Силосну масу трамбують в траншеї шаром 15-20 см. Гарні результати отримують при використані спеціальних навісок для трамбування. Рекомендована маса техніки при трамбуванні повинна відповідати половині маси житнього силосу, що завозиться протягом 1 год.

Переваги житнього силосу для тваринництва

 • Перетравність НДК на рівні 70-75%;
 • Рівень сирого протеїну 17-18% (кращі господарства отримують 19-20% і більше);
 • Рівень чистої енергії лактації на рівні 6,5-6,8 МДж на рівні з кукурудзяним силосом і при цьому не містить крохмалю. Вся присутня енергія за рахунок перетравності органічної речовини;
 • Висока врожайність готового силосу;
 • Забезпечує тварин «здоровою» високоперетравною клітковиною, профілактуючи порушення обміну речовин (ацидоз, кетоз);
 • Покращує споживання корму, особливо в літній період;
 • Збільшує споживання корму і відповідно зростає молочна продуктивність на 1,5-3 кг/гол. та вміст жиру на 0,2-0,4%;
 • Дозволяє зменшити вміст концентратів в раціоні без зниження продуктивності.

Переваги використання силосних гібридів жита для рослинництва

 • Ранній термін посіву в порівнянні з іншими зерновими;
 • Витримує морози до -25°С протягом трьох тижнів без снігового покриву;
 • Інтенсивний весняний розвиток. Швидко змикаються міжряддя і зменшуються непродуктивні втрати вологи через випаровування;
 • Короткий період розвитку до скошування, що дозволяє швидше посіяти наступну культури на полі. Гібридне жито на 10-14 днів швидше досягає фази прапорцевого листка в порівнянні до пшениці або тритікале;
 • Дає змогу отримати два врожаї з поля за один сезон. Часто висівають після жита кукурудзу на силос, соняшник, квасолю, сою, гречку та ін.

Використання зерна гібридного жита для годівлі ВРХ

Досить цінним компонентом для годівлі корів є зерно гібридного жита. Традиційне зерно жита тварини зазвичай досить погано споживають. Основною проблемою є алкінрезорцини, які надають житу гіркий смак і тварини повністю відмовляються його споживати. Саме тому у спеціалізованій літературі досить мало описано його використання в годівлі. Гібридне жито від компанії KWS містить знижену кількість гіркот і тому його можна інтенсивно використовувати в годівлі.

Рекомендовані норми згодовування гібридного жита для дійних корів за рекомендаціями DLG становлять 10% від кількості в комбікормі, але не більше 4 кг/гол. Фактично 4 кг зерна злаків не використовують в жодному господарстві. Тобто, ми можемо без проблем його використовувати і балансувати раціони, як дійних корів, так і молодняку.

Основною перевагою використання гібридного жита в годівлі корів є вміст цукрів (Табл. 1)

Таблиця 1. Вміст цукрів в зерні різних злаків

Таблиця 1. Вміст цукрів в зерні різних злаків

Високий вміст цукрів забезпечує швидкий старт в рубці жуйних. Жито в рубці жуйних через 15-20 хв починає інтенсивно ферментуватись, тоді коли пшениця через 25-30 хв. Ця «швидка енергія» стимулює розвиток рубцевої мікрофлори і дозволяє використовувати аміак, який утворився при ферментації легкоперетравних протеїнів та азотовмісних сполук. Підвищується ефективність використання азоту корму та зменшується навантаження на печінку, яка дезактивує аміак до сечовини. Зазвичай для цього використовують в раціонах меласу, але в зимовий період вона гусне і з нею технологічно важко працювати, а в літній період часто спостерігається її дефіцит. Введення зерна гібридного жита в раціони дійних корів досить гарно вирішує дефіцит цукрів в раціоні і не створює технологічних проблем з його введенням.

Поживна цінність зерна гібридного жита залежить від ґрунтів на яких його вирощували та системи його підживлення. Показники поживності для дійного стада наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Поживність зерна гібридного жита для ВРХ

Показник Мінімальний і максимальний вміст
Сирий протеїн, % 8,66-12,03
Сира клітковина, % 1,42-2,21
Сирий жир, % 0,9-1,28
Цукри, % 5,85-10,46
Крохмаль, % 54,4-64,52
Сира зола, % 1,36-1,41
Обмінна енергія, МДж/кг 11,15-13,34
Чиста енергія лактації, МДж/кг 7,02-8,53

Використання зерна гібридного жита в годівлі свиней

В табл. 3 наведені показники вмісту алкінрезорцинів, які відповідають за гіркий смак зерна і погіршують його споживання тваринами. При цьому для досліду проводились аналізи саме гібридів селекції компанії KWS, показники яких свідчать, що селекційно цей показник був знижений до рівня пшениці та ячменю, а відповідно свині охоче споживають це зерно жита.

Таблиця 3. Вміст алкінрезорцинів в різних зернових

Зерно Вміст алкінрезорцинів, мг/кг
Socol, 1991 Makarska, 2007
Пшениця 845 522,7
Ячмінь 340 292,8
Тритікале 867 505,8
Жито сортове 1531 х
Гібриди жита селекції KWS х 400,9-654,0

Таблиця 4. Вміст мікотоксинів у різних видах зернових (Grajewski J., Twaruzek M., 2011)

Показник Вміст мітотоксинів, ppb
ДОН Ніваленон Т2 НТ2 Зеареленон Охратоксин
Зернові середній показник 338 11,3 4,03 9,21 31,7 4,17
Зернові max 8187 290 149 486 608 155
Жито середній показник 33,9 3,49 1,31 2,75 7,32 8,9
Жито max 113 7,94 2,38 4,95 28 17,8

Особливо це стає проблемою в свинарстві, коли в період обмолоту зернових спостерігаються затяжні дощі і зерно вражається вже в колосі. Мікотоксини найбільше створюють проблеми при використанні враженого зерна кукурудзи. Стійкість гібридного жита до уражень грибками досить важливо для годівлі свиноматок.