Kontakt

KWS Sjeme d.o.o.
Vukovarska 31
31000 Osijek

(PTC Eurodom)

Tel .: +385 31 628 628

Faks: +385 31 628 629

Otvori adresu na Google kartama

KWS SAAT SE & Co. KGaA
PO Box 14 63, 37555 Einbeck
Grimsehlstr. 31, 37574 Einbeck

Tel .: +49 55 61/31 10

Fax: +49 55 61/31 13 22

Otvori adresu na Google kartama