Zaštita vaših podataka kao dio video nadzora prostorija naše tvrtke

KWS Sjeme d.o.o., 31000 Osijek, Hrvatska, Vukovarska 31, ("KWS") je u svoje prostore instalirao video kamere za nadzor mjesta. Područja možete prepoznati po tome što su označena znakovima. Ovom izjavom obavještavamo vas kako postupamo sa video snimkama i bilo kojim osobnim snimcima.

1. Koje osobne podatke prikupljamo videonadzorom?

Videozapisi iz dijelova prostorija tvrtke snimaju se kamerama. Snimke prikazuju pokretne slike pojedinaca koji se nalaze u predjelima s videonadzorom ili koji se kreću. Pojedine osobe se obično mogu prepoznati identificirati na snimkama.

2. U koju svrhu pravimo video snimke?

Video zapise izrađujemo u ostvarivanju kućnih prava. Služe za sigurnost naših zaposlenika i naših posjetitelja, kao i za zaštitu opreme od provale, krađe ili vandalizma.

3. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo ove podatke?

Pravni temelj za snimanje i pohranjivanje video zapisa je članak 6. stavak 1. pismo f) Opće uredbe o zaštiti podataka EU. Legitimni interes KWS-a je osigurati sigurnost svojih zaposlenika i posjetitelja i zaštititi opremu od provala, krađe i vandalizma.

4. Tko je primatelj vaših podataka? Prenosimo li vaše podatke trećim osobama?

Primatelj video zapisa je KWS i davatelj usluga koji za nas preuzima rad video kamera. Ovaj davatelj usluga može djelovati samo prema uputama KWS-a i ugovorno je obvezan održavati visoku razinu zaštite podataka i udovoljavati važećim zahtjevima za zaštitu podataka.

5. Koliko dugo spremamo video snimke?

Ako snimke nisu potrebne za istraživanje događaja, bit će spremljene najviše 30 dana i zatim nepovratno izbrisane.

6. Koja su vaša prava?

Unutar EU imate određena prava u vezi sa svojim osobnim podacima. Imajte na umu da se određeni izuzeci mogu primjenjivati u ostvarivanju ovih prava i ne možete ih stoga iskoristiti u svim slučajevima.

  • Pravo na informacije: Imate pravo na informaciju o svim podacima koje KWS pohranjuje o vama u roku od jednog (1) mjeseca od zahtjeva.
  • Ispravak: Možete nas zatražiti da obrišemo netočne osobne podatke.
  • Pravo na brisanje: Možete nas tražiti da izbrišemo osobne podatke u određenim okolnostima, a mi ćemo poduzeti razumne korake da obavijestimo ostale kontrolere koji obrađuju podatke da brišete veze do vaših podataka, kopija ili Zatražili ste reprodukciju vaših podataka.
  • Opoziv suglasnosti: Možete opozvati svoj pristanak na obradu podataka koji ste nam dali i spriječiti daljnju obradu ako nema drugog razloga za KWS da obrađuje vaše osobne podatke.
  • Pravo na ograničenje: Možete zahtijevati da se određeni osobni podaci označe kao ograničeni dok se pritužbe obrađuju i ograničavaju obradu u drugim okolnostima.
  • Pravo na prenosivost: Možete tražiti od nas da osobne podatke koje ste dostavili i koje smo pohranili o vama elektronskim putem proslijedimo trećoj osobi.
  • Pravo podnošenja žalbe: Možete podnijeti žalbu zbog naše obrade nadležnom tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

Da bismo potvrdili gornja prava, obratite nam se pomoću danih kontakt podataka.

7. kontakt podaci

Odgovorni za obradu podataka su:

KWS Sjeme d.o.o.
31000 Osijek, Hrvatska
Vukovarska 31
telefon:+385 31 628 628
faks: +385 31 628 629
e-mail: zastitapodataka@remove-this.kws.hr