KRABAS

Simfonija prinosa, ranog dozrijevanja i stabilnosti

FAO 300

  • Hibrid za žetvu u zrnu i berbu u klipu
  • Vrlo lijepo atraktivno zrno intenzivne crvene boje
  • Preporuka za uzgoj za potrebe ishrane u stočarskoj, a osobito u peradarskoj proizvodnji

Video prezentacija KRABAS

KRABAS informacije