• kws-katalog08-14_page_26_image_0001.jpg
    SILAŽA

Nakon godina intenzivnog istraživanja i selekcije, naši hibridi silažnog kukuruza postali su snažan brend.

KWS hibridi se ističu poboljšanim i povećanim sadržajem škroba koji osigurava odličan energetski dio obroka čime povećava ukupnu vrijednost hrane.

Maksimizirajte potencijal hrane koju proizvodite

Osnovna vodilja smanjenja troškova ishrane je optimizacija onoga što proizvedete na vlastitoj zemlji. Viši sadržaj energije u silaži poboljšava učinkovitost obroka: krava dobiva više energije iz vlastitog uzgoja i tako proizvodi više mlijeka iz domaće hrane.

Kvaliteta same silaže uvelike ovisi o trenutku žetve. Različita zrelost kukuruza u vrijeme žetve utječe na probavljivost kod životinja. U pripremu silaže obično se ulazi kada je ukupna vlažnost od 64 do 71%, a udio suhe tvari od 33 do 38% u ukupnoj masi silaže. KWS hibridi kukuruza omogućuju proizvođačima da u zadanim agroekološkim uvjetima imaju na raspolaganju nekoliko dana (7-10) za žetvu kukuruza za silažu. U tom razdoblju KWS hibridi kukuruza održavaju povoljan omjer suhe tvari što im osigurava kvalitetnu silažu. Dakle, ukoliko proizvođači budu imali neke nepredviđene okolnosti (nepovoljni vremenski uvjeti, tehnički problemi i sl.) i zbog toga kasne s početkom žetve kukuruza za silažu, neće u potpunosti propustiti povoljan period za žetvu jer im KWS hibridi kukuruza to omogućuju još nekoliko dana za dobivanje kvalitetne silaže.

Vrhunski silažni hibridi

Hibridi za dvostruku namjenu: zrno i silažu

Dvostruka namjena:

fleksibilna i profitabilna proizvodnja

Siliranje

Više o siliranju kukuruza možete pronaći na linku:

Saznajte više