PLUS4GRAIN kino premijera kao najava nove sezone kukuruza

Nakon predstavljanja nove generacije hibrida kukuruza prije točno 5 godina te nakon uvođenja grupe hibrida tolerantne na sušu i visoke temperature CLIMACONTROL3, nastavlja s istraživanjem i razvojem hibrida koji odgovaraju zahtjevima proizvođača kao i zahtjevima samoga tržišta. Na svečanoj premijeri održanoj u kinu Urania u Osijeku na virtualan način, uz podršku multimedijalnih alata predstavljena je nova strategija u proizvodnji kukuruza, točnije PLUS4GRAIN grupa hibrida kukuruza. Odnosno, grupa hibrida kukuruza za najbolje rezultate u intenzivnijoj proizvodnji.

Promjene koje zahvaćaju poljoprivredu i njene sudionike, pri čemu primarno proizvođače, rezultiraju intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje koja pak rezultira težnjom sve većega broja sudionika za sve većim dohotkom po jedinici površine. Takvi proizvođači traže ono najbolje u svakome segmentu proizvodnje, što uključuje i genetski potencijal sjemenskoga materijala. Trenutna koncentracija KWS-ove selekcije kukuruza u jednom svom segmentu je usmjerena upravo na takvu genetiku koja će pružiti mogućnost ostvariti one najviše očekivane prinose zrna. Hibridi iz grupe PLUS4GRAIN imaju sposobnost ostvariti više prinose u optimalnim uvjetima proizvodnje u kojima se dobivaju prinosi koji premašuju 10 t/ha. Zbog svoje intenzivne krivulje prinosa imaju sposobnost ostvariti one najviše očekivane prinose zrna. Povećanje prinosa je moguće ako se prate sljedeća tri parametra: broj zrna po biljci, broj biljaka po jedinici površine i masa 1000 zrna.

Intenzivni hibridi imaju izražene ove komponente prinosa, što im daje rezerve za bolje rezultate kada uvjeti sredine to omoguće. Hibridi kukuruza koji su dio ove grupe hibrida su KWS SMARAGD te KWS KASHMIR kao ovogodišnji noviteti te hibrid KOLLEGAS koji je svoju premijeru imao u prošloj sezoni, a ovogodišnjim rezultatima proizvodnje pokazao da s pravom zaslužuje mjesto u ovoj grupi hibrida.

Premijerno predstavljena grupa PLUS4GRAIN, osim novih hibrida kukuruza imat će dodatne prednosti, bit će pripremljena i dorađena s mikrohranivima i kao takva biti dostupna na tržištu pod brendom INITIO. INITIO kao krovna marka osigurava najbolju doradu i pripremu sjemena mikrohranivima u kombinaciji sa standardnim tretmanima fungicidima, insekticidima ili repelentima za ptice. Ova tehnologija dorade i pripreme sjemena omogućava biljci bolje i snažnije nicanje, sigurnije nicanje u hladnijim proljećima, brži početni porast, bolji razvoj korijena u svim fazama razvoja, kao i bolju dostupnost ostalih hranjivih tvari u tlu što u konačnici osigurava preduvjet da svaka pojedina biljka postane ravnopravna i dio homogenoga usjeva koji će omogućiti ostvarenje najviših prinosa.

Osim nove grupe hibrida, novih hibrida kukuruza u ponudi, nove tehnologije pripreme sjemena, KWS je svojim distributerima i partnerima približio kretanja u poljoprivredi kako na svjetskoj tako i na europskoj razini te ih upoznao sa svojim ciljevima i strategijama u budućnosti te globalnim trendovima koje prate.

Puno pozitivnih momenata obilježilo je ove kino premijere, ne samo grupa hibrida s kojom će naši proizvođači biti u PLUSU već i aktivnosti KWS kao tvrtke s kojom ste „Uvijek u plusu!“ bilo da se radi o novim hibridima, modernim rješenjima i tehnologijama proizvodnje, novim modernim uslugama, podrškom kako putem stručnog tima, marketing odjela ili pak online komunikacije. Trudimo se svojim djelovanjem i angažmanom jačati selekcijske poziciju Hrvatske na europskoj karti a s ovom novom grupom hibrida možete očekivati početak nove, KWS ere na tržištu Republike Hrvatske.

PLUS4GRAIN PREMIJERA u Osijeku