Markspiringsberegner

For at opnå 50% fremspiring af roer, med optimal jordforhold (god vandforsyning, god jordstruktur etc.) har planterne brug for en varmesum på omkring 90°CD (KWS, vores egne forsøg). Temperaturen beregnes ved at lægge de gennemsnitlige dagstemperaturer sammen minus en basis temperatur på 3°C (Milford et al, 1985)

I nedenstående graf, angiver skæringspunktet mellem den lilla og orange linje, det tidspunkt hvor den nødvendige temperatursum er opnået.

Dette værktøj er beregnet til brug i perioden marts til april.

Lokalitetsnavn Såningsdato Opvarmningsgraddag

Markspiringsberegner for din lokalitet

  Interesseret i markfremspiringsberegner?

  Er du interesseret i at vide hvordan du kan forudsige markfremspiring på baggrund af varmesummer for din region? Tilmeld dig gratis myKWS.

  Vil du vide mere om myKWS

  Log-in

  Såningsdato

  50% markspiring

  På denne dato, under optimale betingelser, bør 50% af frøet være fremspiret*

  • Varmesum
  • Vejrudsigt
  • Markspiring 50 %
  • I dag

  Kilde: DWD (Tysklands Nationale Meterologiske Service)

  • Daglig gennemsnitstemperatur
  • Markspiring 50 %
  • I dag

  Kilde: DWD (Tysklands Nationale Meterologiske Service)

  *Beregning: Daglig gennemsnitstemperatur minus basis temperatur på 3°C