Markspiringsberegner

For at opnå 50 % fremspiring af roer, med optimal jordforhold (god vandforsyning, god jordstruktur etc.) har planterne brug for en varmesum på omkring 90 graddage (KWS, vores egne forsøg). Temperaturen beregnes ved at lægge de gennemsnitlige dagstemperaturer sammen minus en basis temperatur på 3 °C (Milford et al, 1985)

I nedenstående graf, angiver skæringspunktet mellem den lilla og orange linje, det tidspunkt hvor den nødvendige temperatursum er opnået.

Dette værktøj er beregnet til brug i perioden marts til april.

Lokalitetsnavn Såningsdato Opvarmningsgraddag

Markspiringsberegner for din lokalitet

  Interesseret i markfremspiringsberegner?

  Er du interesseret i at vide hvordan du kan forudsige markfremspiring på baggrund af varmesummer for din region? Tilmeld dig gratis myKWS.

  Vil du vide mere om myKWS

  Log-in

  Såningsdato

  50 % markspiring

   

  På denne dato, under optimale betingelser, bør 50 % af frøet være fremspiret*

  Varmesum

  • Varmesum
  • Markspiring 50 %
  • I dag

  Kilde: DTN ClearAg

  Daglig gennemsnitstemperatur

  • Daglig gennemsnitstemperatur
  • Markspiring 50 %
  • I dag

  Kilde: DTN ClearAg

  *Beregning: Daglig gennemsnitstemperatur minus basis temperatur på 3 °C