• KWS-projektteam i marken
    Projekter

Nogle af vores nuværende projekter til bæredygtigt landbrug

Vores forsknings- og forædlingsprogrammer bruges til at udvikle konkurrencedygtige plantesorter til et effektivt og bæredygtigt landbrug. Vores arbejde fokuserer på udbyttestabilitet, produktkvalitet og bevaring af genetiske ressourcer. De hastige teknologiske fremskridt inden for plantebioteknologi har skabt et stigende antal nye muligheder for udvikling af afgrødesorter med forbedrede egenskaber.

Hybrid-kartoffelfrø

Siden 2011 har KWS gennemført et forskningskrævende projekt: Udviklingen af ​​diploide hybridkartofler, som kan dyrkes og distribueres ved udnyttelse af frø. Forædlingsfremskridtet for kartofler har været meget langsomt indtil nu.

For at imødegå denne stagnerende fremgang arbejder vores forædlere og forskere på hybridforædling af kartofler. Dette vil have flere afgørende fordele: Diploide kartofler giver mulighed for et langt mere effektivt forædlingssarbejde. Samtidig er risikoen for skadedyrsangreb i frø væsentligt lavere end for læggekartofler.

Og sidst, men ikke mindst vil et skifte til kartoffelfrø betyde, at der ikke længere er behov for at afkøle læggekartoflerne, mens de opbevares og især under deres tidskrævende transport. Men der er stadig brug for masser af forskning og udvikling, før de første konkurrencedygtige sorter vil være tilgængelige på markedet.

Din kontaktperson

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Send e-mail
KONTAKT