• KWS_pressemeldung_2016_01_12_Zuckerrueben_fuer_die_Rinderfuetterung.jpg
    KWS foder- og energiroer
Begræns liste

Vækstområde

Postnummer

Resultater
Sort

Roer er en gevinst i både mark- og foderplan

Arealet med roer tilbage i 1940érne var cirka 450.000 hektar og en betydelig afgrøde i dansk grovfoder produktion. I 1992 fik de dødsstødet af EU-reformen der indførte tilskud på afgrøde niveau og her fik roerne ikke noget. Det er der senere rådet bod på, men da var der allerede andre og lettere håndterbare afgrøder der havde taget over.

I dag har forædlingen gjort, at udbytterne og energiindhold er væsentlig forbedret i forhold til i ”gamle” dage. Derfor er der også flere der igen har taget roerne ind i dyrkningen og fodringen. Roerne giver en stabilisering i foderproduktionen. Afgrøden trives uanset om dyrkningssæsonen er kold og varm og den lange vækstsæson øger muligheden for at opsamle og omdanne solens energi til energi i roden. Samtidig er roen meget næringsstof effektiv, igen på grund af den lange vækstsæson, så opsamles langt de fleste næringsstoffer inden roerne høstes. Det er godt for miljøet, men også for pengepungen.

Roer har ry for at være tunge at håndtere og det er mange tons der skal opbevares. Der er i dag udviklet og afprøvet rigtig mange former for håndtering af roer og der findes hjælpemidler til langt de fleste opgaver.

Der er to væsentlige årsager til at vælge roerne til. Andelen af hjemmeavlet grovfoder øges, det reducerer mængden af indkøbt foder. For det andet, kvitterer køerne med højere værdistof i mælken som igen afregnes højere på mejeriet. I den sidste ende giver det en bedre økonomi i produktionen.

For at få succes med roerne skal man ville afgrøden, den kræver opmærksomhed og omhu. Det gælder lige fra såbedstilberedning, ukrudtsbekæmpelse, opbevaring og selvfølgelig valg af frø.

Her finder du flere nyheder til foderroer

Lars Andersen
Lars Andersen
Send e-mail
KONTAKT