Effektiv ensilering af roer

Håndtering og opbevaring af roerne efter optagning, er ofte en af de hyppigste årsager til at roen fravælges som fodermiddel til kvægfodring.

De seneste år har det været normal praksis at ensilere roerne, enten med roepiller eller lagdelt med græs- eller majsensilage. Det har for nogle været set som en uforholdsmæssig stor indsats, og et omensileringstab som ikke helt kan kvantificeres. Nogle mælkeproducenter har dog afprøvet andre metoder der kan lette arbejdsindsatsen.

Den metode der nu er udviklet, er meget effektiv og omkostningsbesparende i forhold til tidligere. Roerne ensileres oven på eksisterende lag af græs eller majs.

I videoen nedenfor kan du se resultatet af denne ensilering, både ovenpå græs- og kolbemajsensilage.

Ensileringsberegneren er et værktøj, hvor du med dine egne forudsætninger kan beregne det optimale forhold mellem roer og den ensilage, du har valgt at ensilere ovenpå. For at få adgang til beregneren skal du være tilmeldt myKWS. Er du ikke allerede tilmeldt, kan du nemt gøre det ved et klik på ikonet øverst til højre ”myKWS login”.

For at få det bedste resultat ud af ensileringen af roer, er det vigtigt, at roerne opbevares minimum 3 uger i kule inden de knuses. Efter 3 uger i kule, kan roerne knuses i op til 2 meters højde uden problem. Hvis roerne knuses direkte fra marken, vil saften frigøres meget hurtigt, og det er ikke muligt at styre roemassen i siloen - den vil flyde ud som grød.

Foreløbige erfaringer tyder på, at indlægning af en meter roer giver saft en meter ned i ensilagepartneren. For at undgå saftafløb er der i beregneren indlagt en sikkerhedszone på 50 cm, således at der ovenpå to meter majs maximum kan indlægges 1,5 meter roer. Ligeledes er der en grænse for hvor langt over silovæg roene kan indlægges, og her er der en begrænsning på en meter. Begge disse begrænsninger giver anledning til information om, hvor meget mere der kan ensileres, eller om mængden er for stor og skal reduceres.

Har du spørgsmål til beregneren, er du velkommen til at kontakte Lars Andersen. Se kontaktinfo i bunden af siden.

Ny måde for ensilering af roer

Ken Brink Product Manager Dairy
Ken Brink
Product Manager Dairy
Send e-mail
KONTAKT