• KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps
  • KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps
  • KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps

KWS-vinterraps

Klimaforandringer, lovgivning og komplicerede markedsstrukturer - som landmand er der hele tiden noget at forholde sig til.
Hos KWS fokuserer vi på genetikken til frøet, og vi har her på denne side lavet et overblik over de vigtigste egenskaber du som dyrker af vinterraps kan være relevant for dig.

Stærke egenskaber i vores vinterraps

Udbytteegenskaber

KWS-vinterrapssorter har en høj standardkvalitet og ligger højt i udbytte. Det er af afgørende betydning for opnåelse af et højt udbytte i vinterraps, at såbedstilberedningen udføres med stor omhyggelighed.

Opret vækst - lejesæd

KWS-vinterrapssorter har meget stive stængler, hvilket mindsker lejesæd. De opretstående stængler giver bedre frø i sidestænglerne og mulighed for en bedre indstråling.

Tidlighed

KWS-vinterrapssorter har et bredt såvindue fra tidlig, middeltidlig til sen såning. En tidlig såning er med til at give planterne en god start og sikrer at der kommer gang i væksten med det samme. En tidlig såning er med til at sikre rapsen bliver en stor og robust plante, inden vinteren sætter ind.

Udbytte er fortsat en af de vigtigste parametre i vores vinterrapsforædling. Vi er dog samtidig fuldt ud bevidste om at kravene til vores frø er mere end blot udbytte. Derfor arbejder vi altid tæt sammen med landmænd i vores forædling.
Dr. Andreas Gertz, KWS rapsforædler

Forædlingsprogrammet - tekst under udarbejdelse

Whether you are in need for harvest expertise for greater yields, or looking for advice on plant health or insect management - with our modular seeds & solutions approach KWS helps you get one step ahead with a selection of solutions. Each solution is based on the best seeding varieties and customized to your personal needs and requirements.

Seeds

The genetics in our seeds are the foundation of successful oilseed rape cultivation. In order to provide high-performance varieties for maximum yields and sustainable crop rotations to meet your needs, a high level of knowledge, foresight and work is required.

Vinterraps hos KWS

Forædling

2
forskellige vinterraps forædlingsprogrammer udvikler regionalt tilpassede sorter

Udbytte, udbytte, udbytte

1,36%
er udbyttet øget med årligt i KWS' sorter de seneste 10 år.

Antal sorter

131
KWS rapssorter til rådighed (2023)


Globalt

30
lande sælger KWS vinterrapssorter

Investering i forædling

15%
af omsætningen på vinterraps er geninvesteret i forædlingsudvikling (2022/23)

Den unikke KWS genetik er op mod

30%
mindre angrebet af rapsjordloppelarver

Solutions

Your challenges. Our solutions. Over the course of an oilseed rape cultivation year, there are many different stages of development, challenges and adaptation options that affect your final harvest results. Choosing the right variety is the first step. Beyond that, choosing the right combination of services, tools and support takes your harvest to the next level and your oilseed rape farming #OneStepAhead.

Find den rapssort der passer til dine forhold
Find en rådgiver nu