• Father-and-Daughter.jpg
    Mission og værdier

Vores verdensomspændende valuta er tillid

KWS sår fremtiden. Det er vores førsteprioriterede mål. Vi lever i fællesskabet sammen med vores medarbejdere og med landmænd og handelspartnere. Et respektfuldt og pålideligt samspil er grundlaget.

Vores verdensomspændende valuta er tillid. I hverdagen betyder det: Vi møder landmanden i et partnerskab, ser ham som en ligeværdig iværksætter og tager hensyn til hans viden og erfaring. Vores mål er at støtte dem med vores egen viden på den bedst mulige måde. Vi behandler deres krav og behov på en kompetent måde og rådgiver dem i øjenhøjde. Vi vedligeholder og plejer forholdet til vores kunder. Det gælder både for kontakten med vores partnere inden for avlssektoren og for vores forretnings- og handelspartnere inden for landbruget.

Vores virksomhedsprincipper

1. Vi forbedrer det genetiske potentiale gennem fremragende forsknings- og avlsprogrammer.

2. Vi forsyner vores landmænd med frø af den bedste kvalitet.

3. Vi fungerer som en betroet partner for vores landmænd gennem hele deres værdikæde.

4. Vi giver iværksætterfrihed, så hver enkelt kan vise sit fulde potentiale.

  • Mennesker hos KWS

    KWS er og vil fortsat være en uafhængig familieejet virksomhed.

    Bestyrelsen for KWS SAAT SE & Co. KGaA
    201023-kws-executive-board.jpg

Nærhed

For os udspringer sammenholdet af menneskelig nærhed. Og denne er baseret på personlig anerkendelse. Både for at motivere og inspirere. På den måde skaber vi vores helt egen holdånd, som vi også viser udadtil. Landmandens evner og vores generationsoverskridende forbindelse er grundlaget for vores succes. Ved at inddrage landmændene og udveksle oplysninger på partnerskabsniveau lærer vi af hinanden og vokser sammen. Som forstående holdspillere møder vi landmanden på en ærlig måde og i øjenhøjde. Vi respekterer ham og fokuserer på hans behov.

Pålidelighed

KWS er en virksomhed med en tradition for familieejerskab, og vi arbejder i den ånd. Vores beslutninger og handlinger er gennemsigtige, pålidelige og umiddelbart forståelige. Både internt og eksternt er vi pragmatiske og autentiske, hurtige og ukomplicerede, og vi leverer det bedste frø. Det er vores bidrag til landmændenes succes. Han forventer gennemsigtighed og pålidelighed, som han også måler vores troværdighed på. Hvis vi ikke lever op til denne standard, løser vi problemerne ærligt, øjeblikkeligt og ukompliceret.

Fremtidsforskning

Kun ved at handle klogt kan vi sikre verdens fødevareforsyning. Derfor udvikler vores medarbejdere innovative løsninger til forskellige dyrkningsforhold. Målet er altid et højt og sikkert udbytte for landmanden, og optimeret planteforædling er det centrale middel til at opnå vedvarende vækst. Vi er fordomsfri i vores tilgang til fremtidige udfordringer i landbruget, hvad enten de er klimatiske eller lovgivningsmæssige, og vi investerer bæredygtigt i forskning og forædling. Ved at forblive ansvarlige over for mennesker og natur former vi sammen KWS' fremtid for et landbrug med forskellige dyrkningssystemer.

Uafhængighed

KWS er en virksomhed, der har specialiseret sig i frø. Det har været ledet uafhængigt i generationer og handler efter de samme standarder som landmændene: uafhængigt, frit valg og forsigtigt. Vores medarbejdere tænker og handler med iværksættermæssig overbevisning. Begejstring for landbruget er det, der driver dem. Vi kræver og fremmer deres frihed og opfordrer dem til at handle under eget ansvar.

Din kontaktperson

Henrik Ballegaard
Henrik Ballegaard
Marketing Manager
Send e-mail
KONTAKT