Beregner til top ensilering af roer

Beregn mængden af roer der skal oven på ensilagen, udfra silodimensioner, planlagt fodring og antal dyr

Køer

Malkende køer på årsbasis
Dyr

Silodimensioner

Længde (m)
Bredde (m)
Højde (m)

Eksisterende ensilage

Basislag: Mængde

Angiv mængden af første afgrøde i siloen f.eks. fra snitter data eller brovægt
Ton frisk materiale

Basislag: Højde i siloen

Højde (m)

Roer: Tørstofindhold

Analysér roerne lige inden ensilering. Optimal tørstofindhold 23%
18 28

Basislag: Tørstofindhold

Analysér så tæt på ensilering af roerne som muligt. Optimal tørstofindhold: græs 32-40% majshelsæd 32-35% Kolbemix 54-56% Hvedehelsæd 32-35% Byghelsæd 32-35% Rughelsæd 32-35%
30 60

Roer: Daglig tildeling

Indtast ønsket kg tørstof per ko per dag
0 5

Basislag: Daglig tildeling

Indtast ønsket kg tørstof per ko per dag
0 15
Roer: Mændge friske roer - for at undgå saftafløb fra roerne er det vigtigt at opbevare dem i kule minimum 3 uger efter optagning. Gerne tildækket med fiberdug.
Roer: mulig ekstra mængde friske roer >0 indlæg flere roer <0 reducer mængden af roer i den daglige tildeling per ko for at opsamle roesaften og tilpasse til silovæggen
Ton frisk materiale
Roelag: højde ved indlægning Under ensilering vil denne højde reduceres med cirka 50%
m
Højde over silovæggen ved indlægning af roer - bør ikke være mere end 1 m over væggen
m
Beregnet min. højde af ensilagen
m
Ensilage med roer på toppen, fremdrift i siloen - Minimum 20cm frem i siloen per dag. Ensilerede roer på toppen reducerer risiko for varmedannelse i ensilagen om sommeren
cm/dag
Ensilage med roer på toppen: Antal foderdage baseret på tildeling og antal køer
dag

Disclaimer: Mængden af ensilage i de forskellige afgrøder kan variere fra silo til silo, afhængig af ensileringstab, højden af ensilage og sammenkøringsgrad. Derfor er beregningen kun vejledende og tager ikke højde for silovægge etc. KWS SAAT SE & Co. KGaA og Bovi Consult s.r.o (ICO 44870213) kan ikke holdes ansvarlige økonomisk eller i andre forhold ved brug af beregningsværktøjet.