UMBERTO KWS

  • Vispārdotākā KWS rapšu šķirne Eiropā
  • Ar RLM-7 un RLM-3 gēnu kombināciju izplatītāko rapšu slimību labākai noturībai
  • Vidēji vēla/vēla

Raksturojošie rādītāji

  • Paaugstināta noturība pret sēklu izbiršanu
  • Izmēģinājumos visā Eiropā izcili sēklu un eļļas ražas rādītāji
  • Izmēģinājumos Latvijā 2016. gadā pārliecinoši ražas rādītāji 107% pret standartšķirni
  • Latvijā reģistrācijas izmēģinājumos uzrādījusi ļoti labus ziemcietības rādītājus, Stendē bijusiievērojami labāka par standartšķirni, attiecīgi Skrīveros uzrādījusi līdzvērtīgus rādītājus

Šķirnes veids

  • Hibrīds

Noturība pret

  • Sauso puvi RLM7 + RLM3
  • Pākšu atvēršanos

Konsultanti

Aija Bartuševica
Aija Bartuševica
Tirdzniecības konsultante
Tālr.: +37 129 295 712
Sūtīt e-pastu
Kristaps Bruss
Kristaps Bruss
Agronoma konsultācijas
Sūtīt e-pastu
Kontaktpersona