• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Uzņēmējdarbības jomas

KWS biznesa virzieni

KWS 3 galvenie darbības virzieni ir cukurbiešu, kukurūzas un graudaugu selekcija. Paralēli tiem KWS investē un attīsta jaunu biznesa novirzienu - dārzeņu sēklas.

Katrs biznesa novirziens sevī ietver selekciju un pētniecību, kā arī attīstības un administrācijas funkcijas. Pateicoties uzņēmuma integrētajai struktūrai, atsevišķie biznesa novirzieni, lai gan ir neatkarīgi, tomēr ļoti cieši saistīti.

Pateicoties katra uzņēmējdarbības novirziena neatkarībai KWS Group uzņēmums spēj daudz elastīgāk pielāgoties dažādiem biznesa izaicinājumiem un operatīvi ieviest nepieciešamās izmaiņas.

Šāda uzņēmuma struktūra ļauj mums daudz detalizētāk pievērsties katram atsevišķam darbības novirzienam – tā tirgus izpētei, klientiem un produktiem.

Katra novirziena selekcijas komandas veido ļoti ciešu saikni, lai savstarpējā mijiedarbībā un zināšanu apmaiņā mēs visi būtu ieguvēji.

Ko mēs daram

Mūsu pamatvērtību ķēde savij kopā gan šķirņu selekciju, gan attīstību, gan arī ražošanas un mārketinga procesus, lai darītu mūsu produktus pieejamus lauksaimniekiem visa pasaulē.

KWS 3 galvenie biznesa pīlāri ir - cukurbietes, kukurūza un graudaugi

 • Cukurbiešu biznesa vienību veido cukurbietes, mājdzīvnieku barība un enerģijas bietes
 • Kukurūzas biznesa vienība sevī ietver kukurūzu, rapsi, saulespuķes un prosu
 • Graudaugu biznesa vienība sevī apvieno kviešus, rudzus, hibrīdos rudzus, ziemas kviešus, vasaras kviešus, eļļas augus un bioloģiskās sēklas
 • KWS tiek veidota jauna biznesa vienība, kurā būs dārzeņu sēklas, ieskaitot spinātus, pupas, sarkanās bietes un Šveices mandarīnus.

 • Cilvēki no KWS

  Lauksaimnieku panākumi bija un vienmēr ir mūsu prioritāte. Viņu panākumi ir mūsu panākumi. Tas ir mūsu darbības fokuss.

  Rüdiger Strohm, Globālās stratēģijas vadītājs
  kws_ruediger_strohm.jpeg

Sēklas – no attīstības, selekcijas līdz izplatīšanai

Selekcijas programmu jēga ir dot lauksaimniekam – neatkarīgi vai viņš strādā ar konvencionālām vai bioloģiskām saimniekošanas metodēm – mērķtiecīgas šķirnes un risinājumus, lai tās maksimāli nodrošinātu viņa vajadzības. Tas ir efektīvas, produktīvas un ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats.

Lai saražotu produktu, uz ko lauksaimnieks var paļauties un kam tas var uzticēties, vienlīdz svarīgi ir gan ražot sēklas atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, gan arī nodrošināt nepieciešamo tehnisko aprīkojumu kvalitatīva sēklas materiāla sagatavošanai. Kad sēklas ir saražotas noslēdzošais posms ir operatīva produktu piegāde lauksaimniem visā pasaulē.

Tirdzniecības un audzēšanas plānošana
Ražošanas sākums ir tirdzniecības un nepieciešāmā sēklas materiāla apjoma plānošana. Lai spētu saplānot nepieciešamo sēklas apjomu, kas jāsaražo katrai atsevišķai šķirnei, tiek pētīts un analizēts katras šķirnes nākotnes potenciāls. Plānošana sākas aptuveni 3 gadus pirms lauksaimnieks varēs nopirkt šo konkrēto šķirni. Augiem vajag laiku, lai tie izaugtu un tiktu pavairoti.

Pavairošana un ražošanas uz lauka
Lai nodrošinātu sēklu kvalitāti, ir nepieciešams ievērot daudz un dažādus kvalitātes standartus katrā no sēklu ražošanas posmiem. Piemērs no ražošanas laukiem - uz lauka ir jāievēro katrai kultūrai noteiktais attālums starp šķirnēm, lai nodrošinātu šķirņu nesajaukšanos. Sēklu ražošanas lauki tiek rūpīgi novēroti un pieskatīti. Līdz ar ražas novākšanu var uzskatīt, ka plānotais sēklas materiāls ir saražots.

Nobriešana un apputeksnēšanās
Ziedēšana ir selekcijas svarīgākais brīdis. Tieši šajā procesā notiek jaunu šķirņu veidošanās. Ziediem ir jābūt apputeksnētiem, lai tie saražotu sēklas vai augļus. Bez apputeksnēšanās nebūs nedz viens, nedz otrs. Apputeksnēšanās ir pats svarīgākais process sēklu ražošanas procesā.

Sēklu sagatavošana
Kad ir beigusies ražas novākšana, tālāk seko no lauka novāktā materiāla apstrāde. Tas nozīmē, ka sēklas tiek tīrītas, ļoti uzmanīgi kaltētas un šķirotas pēc izmēriem (kalibrētas). Ar sēklām ir jādarbojas ļoti uzmanīgi, lai tās pēc šī procesa saglabātu savu maksimālo enerģiju un dīgtspēju.

Tehniskais process ir pielāgots katra kultūrauga dabiskajām īpašībām un sēklu fiziskajam izmēram. Piemēram kukurūza no lauka tiek novākta vālītēs un sēkla no vālītes tiek atdalīta tikai pēc kaltēšanas procesa. Turpretim, neparasti veidotā cukurbiešu sēkla pirms sēklas materiāla saražošanas iziet pulēšanas un “apvalkošanas” procesu. Šādi tiek iegūts tāds cukurbiešu sēklas materiāls, kas var tikt sēts ar precīzās izsējas sējmašīnu.

Kvalitātes kontrole
Viscauri sēklu ražošanas procesam katra sēklu partija vairākkārt iziet kvalitātes kontroles procesu. Kvalitātes kontrole dažādos sēklas ražošanas un sagatavošanas procesos nepieciešama tamdēļ, lai gala produktam tiešām piemistu visas sākotnēji selekcionētās rakstura īpašības, piemēram, tādas kā – slimību noturība, augstvērtīgs ģenētiskais fonds u.c. Tiek noteikta sēklu dīgtspeja un dzīvotspēja. Tikai tad, ka sēklas atkal un atkal ir izgājušas visus kvalitātes posmus, sēkla tiek fasēta, piegādāta un nodota tirgošanai. Šādā veidām mēs spējam garantēt lauksaimniekam mūsu augsto un nemainīgo kvalitāti.

Fasēšana un sertifikācija
Sēklu ražošanu primary organize pats selekcionārs. Atkarībā no kultūrauga veida, sēklu ražošana var notikt sadarbībā ar vairākiem lauksaimniecības partneriem un ražošanas stacijām. Arī šādā veidā saražotais sēklas materiāls tiek nodots KWS kvalitātes kontrolei un auditam dažādos tā ražošanas posmos. Piemēram, fasēšanas un sertifikācijas process Vācijā tiek stingri regulēts un kontrolēts. Tas nodrošina to, ka lauksaimnieku – mūsu produkcijas gala patērētāju, sasniedz tikai sertificēta, augstiem kvalitātes standartiem atbilstoša sēkla.

Jūsu kontaktpersona

Stephan Krings
Stephan Krings
Sūtīt e-pastu
Kontaktpersona