KONSENS

Zeleni div

FAO 590

  • Višenamjenski hibrid: zrno, silaža, klip, VVK
  • Vrlo visoki potencijal prinosa kvalitetne svježe zelene mase
  • Odličan izbor kako za mliječne farme tako i za bioenergiju

Video prezentacija KONSENS

KONSENS informacije