KWS KASHMIR

Najprodavaniji KWS hibrid kukuruza u Jugoistočnoj Europi u 2020.

FAO 390

  • vrlo dominantan hibrid u kasnoj FAO 300
  • izrazito visoki i rekordni prinosi zrna
  • hibrid za intenzivnu proizvodnju.

Video prezentacija KWS KASHMIR

KWS KASHMIR informacije