KWS KASHMIR

Najprodavaniji KWS hibrid kukuruza u Jugoistočnoj Europi u 2020.

FAO 390

  • Vrlo dominantan hibrid u kasnoj FAO 300
  • Izrazito visoki i rekordni prinosi zrna
  • Hibrid za intenzivnu proizvodnju

Video prezentacija KWS KASHMIR

KWS KASHMIR informacije