HYBRIROCK

  • Visok potencijal prinosa
  • Brz i ujednačen porast u jesen
  • Za kasniju te otežanu sjetvu

01.-30.09.

OPTIMALNI ROK SJETVE

400.000 - 500.000 zrna/ha

PREPORUČENI BROJ ZRNA U SJETVI

POGODAN ZA SVE TIPOVE TALA

HYBRIROCK prezentacija s polja