• hand_fasst_maisblatt_an.jpg
    Kako se boriti protiv kukuruznog moljca?

Kukuruzni moljac - najrašireniji štetnik u uzgoju kukuruza

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) pripada redu leptira. To je jedan od najvažnijih štetnika u usjevu kukuruza.

Invazija kukuruza na kukuruznoj kukuruzi

Invazija kukuruza na kukuruznoj kukuruzi

Razvojni ciklus

Polaganje jajašaca počinje u lipnju. Ženke kukuruznog moljca lete u kukuruznim predjelima i odlažu svoja jajašca na donjoj strani lišća kukuruza. Sloj jajašaca sastoji se od 40-ak jajašaca sljepljenih poput krovnih pločica. Ličinke se izlegu nakon otprilike 10 do 14 dana. Nakon toga se ličinke ubušuju u biljku i jedu stabljiku prema korijenu. Za to vrijeme ličinke prolaze kroz različite faze. Kukuruzni moljac prezimulje kao ličinka u ostacima biljke kukuruza u tlu. Tijekom svibnja dolazi do izljetanja leptira i to prvo izlijeću mužjaci, a nakon njih ženke. Let leptira traje oko 20-ak dana, nakon čega odrasla ženka položi jajašca. U pojedinim godinama, osobito druga generacija, pravi velike štete na usjevu kukuruza nakon čega dolazi do posljedično velike infekcije Fusarium sp.

Simptomi i štetne posljedice izazvane kukuruznim moljcem

Razrežite biljku

Oštećenja biljaka kukuruza nastaju zbog ličinki koje se hrane u njima. Ličinke se izlegu s donje strane lišća kukuruza. Odatle dolaze do stabljike kukuruza i ubušuju se u biljku. Ličinke se hrane središtem stabljike, od sredine biljke prema korijenu. Ličinke obično teško prolaze kroz matične čvorove stabljike (nodiume) kukuruza te stoga nerijetko nodiume zaobilaze izlazeći izvan stabljike i ponovno se ubušujući ispod nodia. Tipični znakovi štete kukuruznog moljca su izbušene i polomljene stabljike te prašina (piljevina) nastala bušenjem pojedinih dijelova biljke.

Povijene biljke

Kukuruzni moljac koji se hrani stabljikom ometa transport vode i hranivih tvari u biljci kukuruza i ograničava pravilan rast i razvoj biljke. Osim toga, stabilnost biljke kukuruza također je jako narušena. Stoga je još jedan tipičan simptom kukuruznog moljca povijene i polomljene biljke kukuruza.

Infekcije patogenima

Ako se polaganje jajašaca i cvjetanje kukuruza vremenski podudaraju, ličinke kukuruznog moljca također mogu zaraziti klip i izravno ga oštetiti. Oštećenja na komušini također su direktni otvori za patogene poput Fusarium sp. Stoga možemo zaključiti kako štete nastale kukuruznim moljcem značajno povećavaju rizik od utjecaja i infekcije patogena, osobito Fusarium sp.

Mogući načini borbe protiv kukuruznog moljca

Mehanički

Budući da kukuruzni moljac prezimuje kao ličinka u ostacima biljke, vrlo učinkovit način kontrole je uništavanje i ugradnja biljnih ostataka u tlo. Uništavanje biljnih ostataka potiče truljenje i eliminira mogućnost hibernacije ličinke kukuruzne zlatice. Duboko oranje smanjuje izlijetanje leptira u svibnju. Budući da je leptir pokretljiv i aktivno se približava površinama kukuruza, vrlo je važno da se mehanička kontrola dosljedno provodi u cijeloj regiji.

Biološki

Jedna metoda za biološku kontrolu kukuruznog moljca je upotreba osice Trichogramma iphoneum. Osice T. iphoneum polažu svoja jajašca u jajašca kukuruznog moljca. Ličinke T. iphhoneum nakon što se izlegu hrane se sadržajem jajašaca kukuruznog moljca. Stoga bi datum primjene trebao biti što bliži datumu polaganja jajašaca kukuruznog moljca. Osica T. iphneum mogu se širiti ručno pomoću kartica. Alternativno, mogu se širiti i u kapsulama pomoću dronova.

Kemijski

Kukuruzni moljac može se tretirati i insekticidima. Ključno je primijeniti insekticid u pravo vrijeme. Idealna primjena je u trenutku vrhunca leta odraslih leptira ili u trenutku izlijetanja. U trenutku kada se ličinke ubuše u stabljiku više ih nije moguće suzbiti. Za primjenu insekticida u ovoj fazi potrebno je imati na raspolaganju prikladnu tehnološku opremljenost mehanizacijom koja omogućava obavljanje operacija u optimalnom trenutku.