Fordeling af kvælstof i hybridrug

Udbytteforventning

Udbytteforventning i hkg/ha
hkg/ha

N-min

Vurdering eller analyse, kg N/ha
N-min
Beregnet tildelt behov, kg N til fordeling i foråret

Baseret på dit resultat ovenfor, vælg en matchende værdi fra den rullemenuen.

N-behov beregnede resultat ovenfor

Vælg venligst

Afrødeudvikling

Afgrødeudvikling ved første tildeling, tidlig forår

Formål

Dyrkningsformål

Gødningstype

Vælg gødningstype til din hybridrug
Score på afgrødeudvikling, formål og gødningstype

Afrødeudvikling
Formål
Gødningstype

Anbefalet gødningsfordeling

Ansvarsfraskrivelse
Det beregnede behov skal altid indregnes i N-kvoten for ejendommen, og når det indregnes, ikke overstige den totale mængden kvælstof for ejendommen.

Resultat Første tildeling Anden tildeling  
1 100% ved vækststart   Hele N-mængden tildeles ad én gang ved vækststart
2–8 70% ved vækststart 30%, senest st. 31-32 Afgrøden startes op med 70% af N-mængden, resterende mængde i st. 31-32
9–12 50% ved vækststart 50%, senest st. 31-32 Afgrøden startes op med 50% af N-mængden, resterende mængde i st. 31-32
13-15 30% ved vækststart 70%, senest st. 31-32 Afgrøden startes op med 30% af N-mængden, resterende mængde i st. 31-32