ELOQUENTA KWS

- sikker og meget stabil

  • Højeste energiudbytte af alle afprøvede sorter i 2016-23
  • Høj tørstofprocent og god lagerstabilitet
  • God og sikker etablering

Egenskaber

Beskrivelse

  • ELOQUENTA KWS er blandt de højestydende sorter i Landsforsøg 2023, FHT 108 og i gennemsnit over de afprøvede år 2016-22 FHT 106. En sikker og stabil sort der aldrig skuffer. Altid meget høj tørstofprocent og et højt rodudbytte. Udbyttet i toppen er middel til højt og bladene skygger godt for ukrudtet. Sorten er meget stabil i dyrkning over flere år.
  • Sorten har en meget lav modtagelighed overfor bladsygdomme. Det kan give anledning til at udsætte svampesprøjtningen. Der vil dog altid være positivt nettoudbytte ved svampebekæmpelse, også af denne sort. Tendens til stokløbning er lav, også i de stresstest der bliver udført hvert år.
Produktblad ELOQUENTA KWS
Lars Andersen
Lars Andersen
Product Manager
Send e-mail
KONTAKT