ELOQUENTA KWS

- sikker og stabil

  • Højeste energiudbytte af alle afprøvede sorter i 2016-21
  • Høj tørstofprocent og god lagerstabilitet
  • God og sikker etablering

Beskrivelse

ELOQUENTA KWS har altid en meget høj tørstofprocent og et højt rodudbytte. Udbyttet i toppen er middel til højt, og bladene skygger for ukrudtet.

Sorten har en meget lav modtagelighed overfor bladsygdomme. Det kan give anledning til at udsætte svampesprøjtningen. Der vil dog altid være positivt nettoudbytte ved svampebekæmpelse, også af denne sort. Tendens til stokløbning er lav, også i de stresstest der bliver udført hvert år.

Produktblad ELOQUENTA KWS
Lars Andersen
Lars Andersen
Product Manager
Send e-mail
KONTAKT