KWS INFINITY

Markedets bedste foderværdi

  • 2-radet sort med topudbytte
  • Vinterbygsorten til foder og med bedste kernekvalitet
  • Stærkt og stabilt strå

Beskrivelse

KWS INFINITY er blandt de højestydende vinterbygsorter i markedet med et forholdstal for udbyttet på 103 som gennemsnit af Landsforsøgene 2014-2018.

Sorten bringer en robust allround agronomi, blandt andet i kraft af en gode stråegenskaber og stor stabilitet over lokaliteter og jordtyper.

KWS INFINITY har en god allround resistens mod bladsvampe og merudbyttet for svampebekæmpelse var 3,6 hkg pr. ha i Landsforsøgene 2018. Med en veltilrettelagt svampebekæmpelsesstrategi kvitterer den altid med et topudbytte.

KWS INFINITY ligger højest af alle testede sorter målt på indholdet af foderenheder til svin og er således også helt i top målt på udbyttet af foderenheder pr. ha. Målt på HL-vægt og proteinindholdet er sorten ligeledes blandt de bedste sorter i markedet.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS INFINITY

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT