KWS KOSMOS

6-radet sort med meget højt udbyttepotentiale

  • 6-radet sort med særdeles højt udbyttepotentiale
  • God kernekvalitet og høj foderværdi
  • Middellangt strå og forbedrede stråegenskaber

Beskrivelse

KWS KOSMOS er en Meridian krydsning, og har givet et særdeles højtog stabilt kerneudbytte med forholdstal 106 som gennemsnit af de seneste fem års Landsforsøg.

KWS KOSMOS udviser stor robusthed, men er især egnet til dyrkning på lerjorder med god vandforsyning og med et højt udbyttepotentiale.

Agronomien i sorten er særdeles god, blandt andet som følge af de stærkt forbedrede stråegenskaber samt en god allround resistens overfor bladsygdomme.

KWS KOSMOS er også lig en forbedret kernekvalitet med en høj HL-vægtog en foderværdi der til fulde matcher konkurrerende 2-radede sorter i markedet.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS KOSMOS

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT