KWS LILI

Det kloge valg af vinterhvedesort

  • Stor efterspørgsel som både kiks og brødhvede
  • Højt udbytte og god kernekvalitet
  • Kort og særdeles stift strå

Beskrivelse

KWS LILI kombinerer kvalitet og afsætningsmuligheder med et højtudbytte, forholdstal 100 som gennemsnit af landsforsøgene 2014-2019.

Sorten har robuste agronomiske egenskaber og kombinerer en særdeles stor stråstyrke med den gode resistenspakke på bedste vis med nem driftsledelse og lave dyrkningsomkostninger til følge.

KWS LILI er optaget på listen over godkendte brødhvedesorter, hvortil der kan opnås ekstra N-kvote. Det høje og stabile faldtal vil sammen med den fine hektolitervægt og stabilt proteinindhold sikre en perfekt hvede til eksport. De danske møllere har testet partier af sorten siden høsten 2016 med varierende proteinindhold, og melder samstemmende om rigtigt gode bageegenskaber.

Det stive strå betyder minimal eller ingen vækstregulering, selv med ekstra N.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS LILI

Kender du også ...?

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT