KWS LILI

Det kloge valg af vinterhvedesort

  • Førstevalg som hvede til eksport og brød
  • Højt udbytte og god kernekvalitet
  • Kort og særdeles stift strå

Beskrivelse

KWS LILI kombinerer kvalitet og afsætningsmuligheder med et højtudbytte, forholdstal 100 som gennemsnit af landsforsøgene 2014-2018.

Sorten har robuste agronomiske egenskaber og kombinerer ensærdeles god stråstyrke med den gode resistenspakke på bedste vismed nem driftsledelse og lave dyrkningsomkostninger til følge.

KWS LILI er til kommende sæson optaget på listen over brødhvedesorter,hvortil der kan opnås ekstra N-kvote. Det høje og stabilefaldtal vil sammen med den fine hektolitervægt og et proteinindholdpå 11,5 % sikre en perfekt hvede til eksport. De danske møllere hartestet partier af sorten fra både høst 2016 samt 2017 med varierendeproteinindhold, og melder samstemmende om rigtigt gode bageegenskaber.

Det stive strå betyder minimal eller ingen plantevækststyring, selv medekstra N.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS LILI

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT