KWS ROTOR

PollenPLUS-hybrid med stabilt topudbytte gennem alle år

  • Topudbytte i Landsforsøgene gennem alle år
  • Meget robust hybrid med fleksibelt såvindue
  • Fremragende vinterfasthed

Beskrivelse

KWS ROTOR præsterer år efter år topudbytter i Landsforsøgene og i udenlandske forsøg. Sorten er blandt de kortstråede sorter i markedet, og har en god stråstyrke. Sorten er alsidig, både til tidlig og senere såning, og dyrkning med lidt højere N-input.

KWS ROTOR har en god resistens mod skoldplet og brunrust, og merudbyttet for svampebekæmpelse var på kun 2,4 hkg/ha (2022). Sorten indeholder selvfølgelig PollenPLUS-systemet, der kombinerer topudbytte med et effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPLUS-hybrider testes og verificeres for deres lave modtagelighed mod meldrøjer på Aarhus Universitet.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS ROTOR

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
Claus Nymand
Claus Nymand
Sales Manager, Cereals, Oilseed and Pulses
Send e-mail
KONTAKT
Jacob Nymand
Jacob Nymand
Product Management Agroservice Food/Feed Scandinavia & Baltics
Send e-mail
KONTAKT