KWS TAYO

PollenPlus®-hybrid med udbyttestabiliteten i top og stift strå

  • PollenPlus®-systemet - mere pollen giver et effektivt værn mod angreb af meldrøjer
  • Kort strå og god stråstyrke
  • God resistens mod skoldplet og brunrust

Beskrivelse

KWS TAYO er en meget højt ydende og kompakt PollenPlus®-hybrid. Den er kendetegnet ved et meget højt udbytte på forholdstal 104 som gennemsnit af landsforsøgene 2019-2021. Også i tørkeåret 2018 var KWS TAYO helt i top med forholdstal 109. Det vidner om stor udbyttestabilitet!

KWS TAYO yder en god resistens mod skoldplet og brunrust. Sorten er endvidere kendetegnet ved en relativt kompakt vækst, et kort strå samt en god stråstyrke. Det gør sorten særdeles velegnet til tidlig såning og til dyrkning med lidt højere N-input.

Sorten indeholder selvfølgelig også PollenPlus®-systemet, der kombinerer topudbytte med et effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes og verificeres for deres lave modtagelighed mod meldrøjer på Aarhus Universitet.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS TAYO

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
Claus Nymand
Claus Nymand
Sales Manager, Cereals, Oilseed and Pulses
Send e-mail
KONTAKT

Din rådgiver

Jacob Nymand
Jacob Nymand
Product Management Agroservice Food/Feed Scandinavia & Baltics
Send e-mail
KONTAKT