INITIO BIRD PROTECT

initio.png

Skader fra rågernes besøg i majsmarken kan være betydelige. Selv om de planter der overlever får mere plads, og dermed både har mere lys, vand og gødning til rådighed, kan de ikke kompensere for de tabte planter.
Enkelte manglende planter giver kun beskedent tab, men det er sjældent at rågerne nøjes med at ”nippe” til majsen. Mangler alle planterne i en række, mistes 65% af udbyttet, mens naboerne kompenserer for de 35%.
Ud over udbyttetabene stiger problemerne med ukrudt, og her kan naborækkerne ikke kompenserer. Derimod kan kraftigere ukrudt bedre brede sig og konkurrere mod naboplanterne.
Ved høst vil majsen være mere uens, og kvaliteten bliver normalt lavere.

Find din rådgiver