• saatgut_tuete_0808_kws_1622_r.jpg
    Bedre spiring og tidlig vækst

INITIO BIRD PROTECT
Giver signifikant hurtigere og kraftigere spiring.

Spiringstest i klimakamre viser, at frø der er bejdset med INITIO BIRD PROTECT meget hurtigere når frem til jordoverfladen. Efter 9 dage er 83% af det endelige plantetal allerede fremme, mens vi har opnået 20% ved de standardbejdsede.

Bejdsningen med zink og mangan, kombineret med humussyre giver en hurtigere spiringsproces. Det betyder, at spirerne hurtigere kommer op og får etableret blade, og dermed hurtigere kommer i gang med den selvstændige vækst.

Den hurtigere og kraftigere spiringsproces betyder, at de unge planter får et forspring i forhold til frø der blot er sikret mod angreb af spiringssvampe.

Spiringstestene er både gennemført i jord med normal pH (reaktionstal) og i jord med lavt tilgængelighed af fosfor.

I begge situationer ser vi, at INITIO BIRD PROTECT øger planternes størrelse og planterne er betydeligt mere ensartede.

Vi er ikke I tvivl om, at INITIO BIRD PROTECT i mange situationer vil give bedre majsmarker blot på grund af den bedre etablering.

Forsøgene med spiring under kolde forhold blev gennemført i jord ved almindelig pH og med to forskellige sorter.

Måling af planterne viste, at frø med INITIO BIRD PROTECT gav 18% mere biomasse og 13% mere tørstof end med standardbejdsede frø.

Både standardbejdsede frø og INITIO BIRD PROTECT bejdsede frø er beskyttet mod spiringssvampe med Redigo M. Effekten ses tydeligt allerede kort efter fremspiring, hvor frøene uden svampebeskyttelse var betydeligt efter i vækst.

INITIO BIRD PROTECT Flyer

Bjørn Lisbjerg

Bjørn Lisbjerg
Bjørn Lisbjerg
Country Manager
Send e-mail
KONTAKT Find din rådgiver