Majs til helsæd

Tidlighed er den allervigtigste egenskab, og heldigvis giver ”meget tidlige” sorter i praksis ofte samme eller højere udbytte som ”tidlige” og "sene" sorter. Desuden er det afgørende både at opnå et højt udbytte af foderenheder og stivelse. Det sikrer, at majshelsæden giver en billig fodring, og at der kan være en betydelig andel majs i rationen.

Vores anbefaling er:

  • Sorten skal altid nå at modne
    Majs skal indlejre stivelse og nå modenhed for at blive et godt grovfoder. Derfor skal du være helt sikker på, at du vælger sorter, som bliver høstklare på din ejendom. Umoden majs kan eventuelt bruges som grovfoder, men kræver tilskud af kerne for at opnå en tilstrækkelig koncentration af energi i foderrationen.
  • Højt udbytte er afgørende
    Lave omkostninger er grundlag for en god økonomi. Laveste pris pr. foderenhed nås ved det højeste udbytte. I forsøgene er der kun meget små forskelle mellem de bedste, ”meget tidlige” og ”tidlige” sorter og de bedste, ”sene” sorter. Vores erfaring er, at største udbytter i praksis ofte opnås med de tidligste sorter. De giver nemlig noget mindre risiko for tab af udbytte i de kolde år, som vi har med jævne mellemrum.
  • Bedste kvalitet giver største optagelse af grovfoder
    Størst mulig optagelse af grovfoder opnås alene ved et højt indhold af stivelse og en høj fordøjelighed af organisk stof. Derfor lægger vi vægt på disse faktorer i vores udvælgelse af sorterne. De ”meget tidlige” sorter har hvert år højest indhold af energi. Vil du være sikker på at få den bedste kvalitet, skal du derfor vælge en af de ”meget tidlige” sorter med FAOdk på 160 eller lavere.

Vælg tidlighed ud fra danske forhold – brug FAOdk
FAOdk-tallet giver en god viden om en sorts tidlighed. Men den bedste information får du, når FAOdk-tallet er baseret på danske forsøg. Derfor anvender vi kun FAOdk i vores katalog. FAOdk er baseret på de første to år en sort er med i Landsforsøgene. Dermed får du størst sikkerhed for, at sorten i praksis har den ønskede tidlighed. Som altid i vores katalog er sorterne inddelt i grupperne ”Meget tidlige”,”Tidlige” og ”Sene”. Så vælger du mellem de sorter, der er relevante for dine forhold.

Vælg mellem sorterne i Top 10
I vores katalog giver vi dig det bedste overblik over sorternes position både med hensyn til udbytte og kvalitet. Det gør vi ved at placere vores sorter på en liste over Top 10 i deres gruppe for tidlighed. Så kan du vælge de sorter, der har de bedste egenskaber blandt de egenskaber, du lægger mest vægt på under dine forhold.

Vælg mellem ”koldt” eller ”varmt" område
For at gøre oplysningerne om sorterne mest relevante for din bedrift, har vi delt dem op på ”varme områder” og ”kolde områder”. Det ”varme område” er Syd-og Østdanmark. Det ”kolde område” er Vest-og Nordjylland. Dermed kan du bruge netop de tal, som ligger tættest på forholdene i dine marker med majs. Har du lune marker og bor i det ”kolde område”, kan du bruge tallene for Syd- og Østdanmark. Ligger markerne omvendt under kølige forhold i Syd- og Østdanmark, kan du med fordel bruge tallene fra Nord- og Vestjylland.