Kernemajs

En afgrøde med potentiale
På de fleste danske jorde vil kernemajs give større kerneudbytte end et traditionelt kornsædskifte. Da der samtidigt er mange positive erfaringer med sundhed og foderudnyttelse, har kernemajsen holdt sit indtog på en del svineejendomme. Også mange mælkeproducenter har set, at kernemajs er et rigtigt godt kraftfoder, som kombinerer et højt indhold af energi med slow-release stivelse, og dermed passer rigtigt godt til højtydende køer.

De kernemajssorter som KWS markedsfører i Danmark er resultatet af vores intensive forædling rettet mod de store områder med kernemajs i Europa. Det kan vi nyde godt af i Danmark. KWS har over mange år leveret sorterne med de højeste udbytter i Landsforsøgene. Vi har nu igen nogle ny og meget spændene sorter på trapperne. PAPAGENO var topscoreren i Landsforsøgene i 2019 og i 2018 var Megusto KWS den bedste sort. Samme flotte placering ser vi i forsøgene i vores nabolande Sverige og Holland, hvor begge sorter også er i handlen.

Vælg den rette sort til kernemajs
Højt udbytte potentiale - sikker høst - tidlig udvikling - lav risiko for fusarium toxiner.
Der er nok at tage i betragtning når du skal vælge sort - og det er langtfra enkelt at vælge korrekt.

Bliv ikke snydt af kerneudbyttet - det duer ikke til valg af sort til kernemajs
Kernemajs er ikke en handelsvare. Derfor har kerneudbyttet ingen værdi, når du skal vurdere, hvilke sorter der giver det bedste resultat. Der er meget store forskelle i kernernes indhold af energi og protein, og du kan kun vurdere sorterne, ved at se på udbyttet i FEsv og råprotein. Det fortæller dig derimod hvor meget værdi, sorten kan levere til din fordring.
Tidlighed - FAOdk tallet siger ikke meget om vandlindholdet til høst
Til helsædsmajs anvendes FAOdk tallet til at vurdere hvornår afmodningen indtræffer. Til kernemajs skal du se mere på indholdet af vand ved høst, da det bestemmer hvornår du kan tærske sorten. Du vil se, at der ikke er noget klar sammenhæng mellem FAOdk tal og vandindhold til høst. Går du efter sortens vandindhold ved høst i Landsforsøgene kommer du tættere på den rigtige situation i marken.

Indholdet af svampetoxiner - en afgørende kvalitetsparameter
Sikker fodring med kernemajs kræver, at indholdet af fusarium toxiner er lavt. Landsforsøgene viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem dækket kolbespids og indholdet af toxiner, ligesom svampeangreb på dækbladene ikke kan benyttes til at vurdere sortens indhold af toxiner. Vi anbefaler derfor, at du ser på resultaterne fra Landsforsøgenes målinger af sorternes indhold af toxiner, og her vil du finde KWS sorterne som nogle af de bedste til sikre et lavt niveau af toxiner i kernerne.

Indholdet af svampetoxiner - en afgørende kvalitetsparameter
Sikker fodring med kernemajs kræver, at indholdet af fusarium toxiner er lavt. Landsforsøgene viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem dækket kolbespids og indholdet af toxiner, ligesom svampeangreb på dækbladene ikke kan benyttes til at vurdere sortens indhold af toxiner. Vi anbefaler derfor, at du ser på resultaterne fra Landsforsøgenes målinger af sorternes indhold af toxiner, og her vil du finde KWS sorterne som nogle af de bedste til sikre et lavt niveau af toxiner i kernerne.

Åbne kolber - mest sikre mod fusarium toxiner
Overraskende viden!

Det er ikke kolber med åbne spidser, der giver højt indhold af fusarium toxiner. En gennemgang af landsforsøgnene siden 2010 viser, at de højeste forekomster af DON toxiner har været i sorter med lukkede kolber. Men også både lukkede og åbne kolber kan give et indhold af DON som ligger lige over grænsen på