Kernemajs

KWS-DK-corn-kernemajs.jpg

En afgrøde med potentiale
Dyrkningen af kernemajs i Danmark er tæt knyttet svineproduktionen. På de fleste danske jorde vil kernemajs giver større kerneudbytte end et traditionelt kornsædskifte. Da der samtidigt er mange positive erfaringer med sundhed og foderudnyttelse, har kernemajsen holdt sit indtog på en del svineejendomme.

De kernemajssorter som KWS markedsfører i Danmark er resultatet af vores intensive forædling rettet mod de store områder med kernemajs i Europa. Det kan vi nyde godt af i Danmark. KWS har over mange år leveret sorterne med de højeste udbytter i Landsforsøgene. Vi har nu igen nogle ny og meget spændene sorter på trapperne. Sorterne PAPAGENO og KWS PRIXDOR er ikke kommercielle endnu. De forventes først på markedet til sæsonen 2020.

Vælg den rette sort til kernemajs
Højt udbytte potentiale - Sikker høst - Tidlig udvikling - Lav risiko for fusarium toxiner
Der er nok at tage i betragtning når du skal vælge sort - og det er langtfra enkelt at vælge korrekt.

Derfor anbefaler vi, at du ser lidt på siderne om udbytteforhold i kernemajs og DON toksin, inden du træffer det endelige valg. Samtidigt skal

Bliv ikke snydt af kerneudbyttet - det duer ikke til valg af sort til kernemajs
Kernemajs er ikke en handelsvare. Derfor har kerneudbyttet ingen værdi, når du skal vurdere, hvilke sorter der giver det bedste resultat. Der er meget store forskelle i kernernes indhold af energi og protein, og du kan kun vurdere sorterne, ved at se på udbyttet i FEsv og råprotein. Det fortæller dig derimod hvor meget værdi, sorten kan levere til din fordring.

Tidlighed - FAO tallet siger ikke meget om vandlindholdet til høst
Til helsædsmajs anvendes FAO tallet til at vurdere hvornår afmodningen indtræffer. Til kernemajs skal du se mere på indholdet af vand ved høst, da det bestemmer hvornår du kan tærske sorten. Du vil se, at der ikke er noget klar sammenhæng mellem FAO tal og vandindhold til høst. Går du efter sortens vandindhold ved høst i Landsforsøgene kommer du tættere på den rigtige situation i marken.

Indholdet af svampetoxiner - en afgørende kvalitetsparameter
Sikker fodring med kernemajs kræver, at indholdet af fusarium toxiner er lavt. Landsforsøgene viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem dækket kolbespids og indholdet af toxiner, ligesom svampeangreb på dækbladene ikke kan benyttes til at vurdere sortens indhold af toxiner. Vi anbefaler derfor, at du ser på resultaterne fra Landsforsøgenes målinger af sorternes indhold af toxiner, og her vil du finde KWS sorterne som nogle af de bedste til sikre et lavt niveau af toxiner i kernerne.

Åbne kolber - mest sikre mod fusarium toxiner
Overraskende nyhed!

Det er ikke kolber med åbne spidser, der giver højt indhold af fusarium toxiner.

Find din rådgiver