Sortsvalg - fokus på dine forhold

Hvor meget tidligere kan du høste?

I normale år kan de tidligste sorter med FAO 150-160 nå høstmodenhed op til 4 uger før de sene sorter med FAO 200-210. Forskellen mellem de tidligste og de seneste sorter stiger i kolde og våde år, mens den bliver noget mindre i varme og solrige år.

I Nord- og Vestjylland

(eller kolde marker i Syd- og Østdanmark)

Forventet høstmodenhed FAO 150 FAO 180 FAO 200
Normalt år 20.-25. september 1.-5. oktober 15.-20. oktober
Kolde år 1.-5. oktober 15.-20. oktober Ikke modenhed
Meget kolde og våde år 8.-12. oktober Ikke modenhed Ikke modenhed

I Syd- og Østdanmark

(eller varme marker i Nord- og Vestjylland)

Forventet høstmodenhed FAO 150 FAO 180 FAO 200
Normalt år 12.-15. september 20.-25. september 27.-30. september
Kolde år 20.-25. september 1.-5. oktober 10.-15.oktober
Meget kolde og våde år 1.-5. oktober 10.-15. oktober 20.-25. oktober

Vi anbefaler, at hovedparten af majsen i normale år skal kunne høstes omkring 15.-20. september. Så er der større sandsynlighed for at kunne høste en god kvalitet også i de kolde og våde år. På marker med god afdræning kan du satse på sorter med normal modning omkring 1. oktober.

Tidligere høst giver mindre risiko

Våde marker

September er ofte den måned, hvor der kommer mere nedbør end afgrøden kan bruge. Selv om majsen stadig optager vand indtil den bliver moden, betyder overskuddet, at markerne bliver mere og mere vandmættede. Når vi kommer til oktober, øges problemet kraftigt, da majsen stopper med at optage og fordampe vand og alt nedbøren skal drænes ud af marken.

Strukturskader ved høst i våde marker

Høst inden udgangen af september giver dig større sikkerhed for, at du kan høste uden store strukturskader i marken. Selvom du kan harve marken jævn igen, vil strukturskaderne i dybden give tab i nogle år. Undersøgelser af strukturskader har vist, at vi kan registrere udbyttenedgange op til 5-7 år efter at strukturskaden skete i marken. Så du skal både bruge penge på at jævne spor og så taber du udbytte de næste år.

Storm

Gennem tiderne har der være dobbelt så mange storme i oktober i forhold til september. Det betyder, at hvis du planlægger med høst i oktober, accepterer du den dobbelte risiko for stormskader i majsen. Med de stigende efterårstemperaturer i havet omkring Danmark må vi forvente at se flere efterårsstorme. Derfor giver det god mening at planlægge høsten i den periode hvor der er mindst risiko.

Bedre efterafgrøde

Vi bliver mere og mere afhængige af en veletableret efterafgrøde. Og ligesom græsset i udlægsmarken kvitterer kraftigt for en tidlig høst af dæksæden, vil dine efterafgrøder kvittere for en tidligere høst af majsen. Dermed opnår du større sikkerhed for at få godkendt efterafgrøden, hvis der kommer inspektion i marken.

Mulighed for vintersæd

Hvis du har plads i sædskiftet, er det en god ide at satse på en tidlig høst af majsen, så du kan etablere en god hvedemark.

Majs er mest værd som grovfoder, når den er moden

Det er muligt at høste majs, der ikke er helt moden. Men inden modenhed er stivelsesindholdet lavt, og ensilagen bliver tungfordøjelig med et lavt indhold af energi. Derfor venter vi normalt indtil indholdet af stivelse er over 30 % - det vil sige når kernerne er så hårde, at du kun vanskeligt kan klemme væske ud af kernen. Målet med majsdyrkningen er at have høj sikkerhed for at få moden majs hvert år, og at kunne høste med få problemer i marken.

Find din rådgiver