• KWS-DK-hybridrye-BINNTTO.jpg
    Udsædsberegner

Beregne udsædsmængden til hybridrug

Udsædsberegneren er tænkt som et redskab til at beregne udædsmængden for hybridrug, og som en hjælp, når såmaskinen skal indstilles. KWS hybridrug sælges i Units. En Unit svarer til 1 million spiredygtige kerner. Dvs. at sås der 1,5 Unit per ha, svarer det til 150 spiredygtige kerner pr. m2.

Poser med 1 Unit vejer typisk fra ca. 30 til ca. 45 kilo. Vægten er angivet på posen. Det samme gælder for sække med 12 units. Se eksempler til højre.

I beregneren nedenfor skal de faktorer, der har indflydelse på beregning af udsædsmængden, angives som følger:

  • Sådato - Her indtastes den aktuelle dato, hvor såningen vil finde sted.
  • Antal kg - Her indtastes vægten for enten 1 eller 12 Unit
  • Såbedsforhold - Sådybden og udsædsmængden er afhængig af såbedsforholdene.
    Det er vigtigt, at alle kerner er dækket af jord, men ikke kommer for dybt (mindsker buskningen). Hvis såbedet er tørt eller hvis der er en meget knoldet struktur, øges sådybden med 1 cm og ligeledes øges udsædsmængden med 0,1 unit per ha.

Vi er på nuværende tidspunkt ved at forbedre design og layout på vores udsædsberegner. En ny og mere brugervenlig udgave vil være klar til sæsonstart.

Mobilversion af udsædsberegneren

Da markedet for Android-telefoner samt iPhones vokser har vi fået udviklet en onlineversionen af udsædsberegneren, der er tilpasset browseren på de mest gængse mobiltelefoner.

Du åbner blot din browser på mobiltelefonen og skriver "beregner.kws.dk" i adressefeltet. Derefter er det blot at følge instruktionen som ovenfor.

Produktblad Hybridrug 2019

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT