Databeskyttelseserklæring for vores virksomhedsprofiler på sociale medier

Tak for dit besøg på en af virksomhedsprofilerne på de sociale medier tilhørende KWS SAAT SE & Co. KGaA eller en af de lokale KWS-enheder anført i Bilag 1 (herefter samlet benævnt “KWS”, “vi” eller “os”) og den tilsvarende interesse i vores virksomhed. KWS tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelseskrav og denne databeskyttelseserklæring. I det følgende vil vi nærmere bestemt informere dig om, hvilke personoplysninger der behandles, når du besøger en af følgende KWS-virksomhedsprofiler på de sociale medier:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland) for Twitter-siden på:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) for Instagram-siden på:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland) for XING-siden på https://www.xing.com/pages/kwsgruppe.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) for YouTube-siden på https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irland) for LinkedIn-siden på https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/.

Oplysningerne i denne databeskyttelseserklæring vedrører behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores virksomhedsprofiler på de sociale medier, i det omfang vi udfører behandlingen.

1. Dataansvarlig

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Tyskland, er den dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7) i den generelle forordning om databeskyttelse for KWS-virksomhedsprofiler på de sociale medier Twitter, LinkedIn, XING og YouTube.

Den respektive lokale KWS-enhed i bilag 1 er den dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7) i den generelle forordning om databeskyttelse for KWS-virksomhedsprofilerne på det sociale medie Instagram.

2. Formål med og retsgrundlag for behandlingen

a) Kontakt og interaktion

Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter os via vores virksomhedsprofiler ved at bruge de funktioner, der gives til dette formål (f.eks. meddelelser, kommentarfunktion, indlæg, “Synes godt om”-knappen) eller ved at tilgå indholdet, der leveres af os (f.eks. videoer).

Hvis du kontakter os på denne måde, behandler vi dine personoplysninger, der er direkte tilgængelige (generelt: brugernavn, profilbillede, meddelelsesindhold, hvis relevant, herunder fotos indeholdt deri, dato og tidspunkt for interaktion) for at svare på din anmodning. Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på den kundeorienterede præsentation af vores virksomhed samt for oplysninger om og optimering af vores produkter, tjenester og projekter.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse, som vi forfølger, ligger i at kontakte (potentielle) kunder og interesserede parter, præsentere vores virksomhed for kunder samt informere dig om vores produkter, tjenester og projekter og optimere dem.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6 stk. 1 litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse, for så vidt du kontakter os via KWS-virksomhedsprofilerne på de sociale medier med henblik på at indgå eller opfylde en kontrakt med os.

b) Evalueringer til statistiske formål ved hjælp af Page Insights

Vi bruger Page Insights med henblik på efterspørgselsbaseret design og løbende optimering af vores tilbud på vores virksomhedsprofiler på de sociale medier. Ved besøg på eller interaktion med vores virksomhedsprofil modtager vi anonymiserede oplysninger om vores besøgende og deres interaktion med vores virksomhedsprofil fra udbyderen i form af statistikker (Page Insights).

Vi behandler oplysningerne ved hjælp af Page Insights med henblik på at optimere vores tilbud og sikre mere effektiv kommunikation med (potentielle) kunder og interesserede parter.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Den legitime interesse, vi forfølger, ligger i at forbedre vores tilbud på vores virksomhedsprofiler på de sociale medier.

c) Målretning af sociale medier

Hvis vi, i forbindelse med interessebaseret annoncering, udfører “Avanceret Matching” med personoplysninger, der uploades af os til den respektive sociale medieplatform, vil dette kun ske på grundlag af samtykke givet af dig til dette formål (artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse). De personoplysninger, der tilvejebringes, når der indhentes samtykke, finder anvendelse.

d) Afholdelse af konkurrencer

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, behandler vi også dine oplysninger for at afholde den pågældende konkurrence. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at bestemme og bekendtgøre vinderen/vinderne og uddele præmierne. Med henblik herpå opbevarer vi først kontonavnene på de personer, der deltager i konkurrencen, og vinderne bliver trukket fra dem. KWS bekendtgør derefter vinderne og kontakter dem for at få deres postadresse og sende præmierne.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse. KWS’s legitime interesse ligger i at kunne bestemme og bekendtgøre vinderen/vinderne af konkurrencen og at kunne uddele de pågældende præmier.

3. Modtagere af personoplysninger fra KWS

Modtagere af personoplysninger er operatørerne af de sociale medieplatforme som beskrevet i de respektive databeskyttelseserklæringer:

 • Twitters databeskyttelseserklæring på https://twitter.com/en/privacy
 • Instagrams databeskyttelseserklæring på https://help.instagram.com/519522125107875
 • LinkedIns databeskyttelseserklæring på https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 • XINGs databeskyttelseserklæring på https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • YouTubes databeskyttelseserklæring på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de

Derudover samarbejder KWS med interne og eksterne tjenesteudbydere (“databehandlere”), såsom udbydere af IT-vedligeholdelsestjenester. Disse tjenesteudbydere handler kun i overensstemmelse med KWS’s anvisninger og er kontraktmæssigt forpligtede til at overholde gældende databeskyttelseskrav.

Så vidt det er tilladt ved lov og nødvendigt for at overholde gældende lov eller for at hævde, udøve eller forsvare retskrav, sender KWS personoplysninger til domstole, myndigheder eller advokatfirmaer.

4. Overførsel til tredjelande

Vi deler ikke dine personoplysninger med lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“tredjelande”).

Der er imidlertid muligt, at sociale medieplatforme også kan behandle personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor vi ikke har nogen kontrol eller adgang. Yderligere oplysninger findes i databeskyttelseserklæringen, der er angivet i afsnit 3.

5. Opbevaringsperiode

Med henblik på at afholde vores konkurrencer opbevares deltagernes kontonavne, indtil vinderen er fastslået. Kontonavnene slettes derefter. Vindernes navne og adresseoplysninger opbevares, indtil præmierne er blevet uddelt. Navne og adresseoplysninger slettes derefter.

Derudover sletter vi oplysningerne, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, der forfølges af os, og ingen andre retsgrundlag, nærmere bestemt juridiske eller kontraktmæssige opbevaringsperioder, finder anvendelse. Hvis du kontakter os via KWS-virksomhedsprofilerne på de sociale medier (f.eks. via kommentarfunktionen), behandler vi dine oplysninger, så længe de er tilgængelige for os. Du kan selv bestemme tilgængeligheden af visse funktioner ved at fjerne dine respektive oplysninger, f.eks. ved at slette din kommentar eller din anmeldelse på vores KWS-virksomhedsprofil på de sociale medier.

6. Dine rettigheder som registreret

Inden for rammerne af de respektive lovkrav har du visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Bemærk, at visse undtagelser gælder for udøvelsen af disse rettigheder. Du kan derfor ikke udøve dem i alle tilfælde.

 • Oplysninger: Du har ret til at indhente oplysninger om alle personoplysninger, der opbevares af KWS om dig.
 • Berigtigelse: Du kan anmode om, at vi berigtiger forkerte personoplysninger.
 • Sletning: Du kan bede os om at slette personoplysninger under visse omstændigheder, og vi træffer passende foranstaltninger til at informere andre dataansvarlige, som behandler oplysningerne, om at du har anmodet om sletning af links til dine oplysninger, samt sletning af kopier eller duplikater af dine oplysninger.
 • Tilbagetrækning af samtykke: Du kan tilbagetrække dit samtykke, som du har givet os til databehandling, og forhindre yderligere behandling, hvis der ikke er andre årsager til, at KWS kan eller skal behandle dine personoplysninger.
 • Begrænsning: I visse tilfælde kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.
 • Portabilitet: Hvis du har givet os oplysninger på baggrund af en kontrakt eller et samtykke, kan du anmode om modtagelse af oplysningerne, der blev tilvejebragt af dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller du kan anmode om at vi overfører dem til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse

Ret til at gøre indsigelse fra sag til sag

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser af årsager, der skyldes din særlige situation. Disse personoplysninger vil derefter ikke længere blive behandlet til disse formål, medmindre der findes tvingende legitime årsager til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen har til formål at hævde, udøve eller forsvare retskrav.

Ret til at gøre indsigelse mod databehandling til direkte markedsføringsformål

I individuelle tilfælde vil dine oplysninger blive behandlet til direkte markedsføringsformål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig med henblik på en sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, behandles dine personoplysninger ikke længere til disse formål.

For at udøve de førnævnte rettigheder kan du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 1 i denne databeskyttelseserklæring.

 • Indsend en klage: Du har også ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, især én i det medlemsland, hvor du har din bopæl, arbejdsplads eller hvor den formodede overtrædelse fandt sted, hvis du mener at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er ulovlig.

7. Eksterne links

Vores onlinetilbud indeholder lejlighedsvis links, der henviser til tredjepartswebsteder. Hvis dette ikke er indlysende, påpeger vi, hvornår links er eksterne links. KWS har ingen indflydelse på indholdet eller designet af eksterne udbyderes websteder. Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for sådanne eksterne websteder i denne henseende.

8. Ændring af denne databeskyttelseserklæring Vi forbeholder os ret til at gennemgå og ændre denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden. I denne henseende henvises der til den aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Vejle, oktober 2021

Bilag 1

Enhed Den dataansvarliges navn og kontaktoplysninger
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Østrig
E-mail: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Schellingstraat 10
4879NK Etten-Leur, Nederlandene
Telefon: +32 76 50 30003
Fax: +32 76 50 23518
E-mail: dataprotection.kwsbenelux@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Tyskland
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Italy KWS Italia S.p.A.
Via Secondo Casadei 8
47122 Forli, Italien
Telefon: +39 0543 474611
Fax: +39 0543 474613
E-mail: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Spanien
Telefon: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr. 6
Sector 1, Bucuresti, Rumænien
Telefon: +40 (0)21-315-42-80
Fax: +40 (0)21-310-42-38
E-mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Danmark
E-mail: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Bečej Sector, Serbien
Telefon: 00 381 21 215 61 04
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Spanien
Telefon: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com