Databeskyttelsesoplysninger for KWS Scandinavia A/S’s virksomhedsprofil på Facebook

Vi, KWS Scandinavia A/S, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle, Danmark (herefter benævnt “KWS”, “vi” eller “os”) tager beskyttelsen af personoplysninger og deres fortrolige behandling meget alvorligt.

Når du besøger vores virksomhedsprofil på Facebook (https://www.facebook.com/kwsscandinavia/) behandles dine personoplysninger. Derfor informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du er berettiget til.

Oplysningerne i disse databeskyttelsesoplysninger vedrører behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores virksomhedsprofil på Facebook, i det omfang at denne behandling udføres af os.

Derudover behandles dine personoplysninger delvist af Facebook Ireland Ltd. som fælles dataansvarlig (herefter benævnt “Facebook”). Facebook giver dig detaljerede oplysninger om fælles dataansvar og behandling her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

I forbindelse med dit besøg på vores virksomhedsprofil på Facebook kan Facebook også behandle personoplysninger i et større omfang. I et sådant tilfælde vil Facebook være enansvarlig for behandling, som finder sted uden vores viden. For yderligere oplysninger fra Facebook henvises der til: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for databehandlingen er:

KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
Danmark
Telefon: +45 5484 3211
E-mail: databeskyttelse.dk@kws.com

Den fælles dataansvarlige for behandlingen i henhold til artikel 26 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse er, så vidt dette angives nedenfor:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Irland

2. Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores virksomhedsprofil på Facebook til følgende formål:

a) Kontakt og interaktion via Facebook

Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter os via vores virksomhedsprofil ved at bruge de Facebook-funktioner, der leveres til dette (f.eks. nyheder, kommentarfunktion, bidrag eller “Synes godt om”-knappen) eller indholdet, der leveres af os (f.eks. videoer).

Hvis du kontakter os på denne måde, behandler vi dine personoplysninger, som kan ses direkte i denne forbindelse (som regel: brugernavn, profilbillede, meddelelsesindhold, herunder fotos, dato og tidspunkt for interaktionen) for at svare på din henvendelse. Vi behandler også personoplysninger fra dig med henblik på vores offentlige image, samt for oplysninger om og optimering af vores produkter, tjenester og projekter.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6 (1) f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse ligger i at kontakte (potentielle) kunder og interesserede parter, vores virksomheds offentlige image, og i at informere dig om vores produkter, tjenester og projekter.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6 (1) b) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, forudsat at din henvendelse til os via Facebook er med henblik på at indgå eller underskrive en kontrakt.

b) Analyser til statistiske formål ved hjælp af sideindsigt på Facebook

Vi bruger Facebooks sideindsigt med henblik på målrettet design og løbende optimering af vores tilbud på vores virksomhedsprofil på Facebook. For hvert besøg på eller interaktion med vores virksomhedsprofil modtager vi anonymiserede oplysninger om vores besøgende fra Facebook og deres interaktion med vores virksomhedsprofil i form af statistikker (sideindsigt).

Behandlingen i denne henseende finder sted som fælles dataansvar med Facebook i henhold til artikel 26 i den generelle forordning om databeskyttelse. Facebook tilvejebringer de vigtigste bestemmelser for dig i aftalen om fælles dataansvar for behandlingen her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Vi behandler oplysningerne ved hjælp af sideindsigt med henblik på at optimere vores tilbud og sikre mere effektiv kommunikation med (potentielle) kunder og interesserede parter.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6 (1) f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse. Vores legitime interesse ligger i forbedringen af vores tilbud på Facebook.

c) Afvikling af lotterier

Hvis du deltager i et af vores lotterier, behandler vi dine oplysninger for at kunne afvikle det pågældende lotteri. Formålet med behandlingen af personoplysningerne er for at bestemme og annoncere vinderen/vinderne og distribuere præmierne. Til dette formål gemmes Facebook-navnene på dem, der deltager i lotteriet, og vinderne udvælges fra dem. Derefter annoncerer KWS vinderne og kontakter dem for at få deres postadresse og sende præmierne.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6 (1) f) i EU’s generelle forordning om databeskyttelse. KWS’ legitime interesse ligger i at kunne bestemme og annoncere vinderen/vinderne af lotteriet og distribuere præmierne.

3. Sender KWS dine oplysninger til tredjeparter? Hvem er modtagerne af dine oplysninger, og bor de i tredjelande?

Modtageren af personoplysninger er Facebook, der, som operatør af platformen, behandler oplysningerne som beskrevet i sine databeskyttelsesoplysninger (https://www.facebook.com/about/privacy/).

KWS samarbejder med interne og eksterne tjenesteudbydere (såkaldte databehandlere), såsom tjenesteudbydere af IT-vedligeholdelsestjenester. Disse tjenesteudbydere må kun handle i overensstemmelse med KWS’ anvisninger og er kontraktmæssigt forpligtede til at overholde de gældende databeskyttelseskrav.

Så vidt det er tilladt ved lov og nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller for at hævde, udøve eller forsvare retskrav, kan KWS videresende personoplysninger til domstole, myndigheder og advokatfirmaer.

Vi videresender ikke dine personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“tredjelande”).

Facebook overfører dog personoplysninger til lande uden for EU. Nærmere oplysninger findes i deres databeskyttelsesoplysninger (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Med henblik på at afvikle vores lotterier gemmes deltagernes Facebook-navne, indtil vinderen/vinderne bestemmes og slettes derefter. Vinderens/vindernes navne og adresseoplysninger gemmes, indtil præmien er blevet distribueret, og derefter slettes disse oplysninger.

Ellers sletter vi oplysningerne, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, som vi forfølger, og der ikke er andre gældende retsgrundlag, især juridiske eller kontraktmæssige opbevaringsperioder.

5. Hvilke rettigheder har du?

I forbindelse med de gældende lovbestemmelser har du visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Bemærk, at der er visse undtagelser til udøvelsen af disse rettigheder, og du kan derfor ikke udøve dem i alle tilfælde.

  • Oplysninger: Du har ret til at indhente oplysninger om alle personoplysninger, der opbevares af KWS om dig.
  • Berigtigelse: Du kan kræve, at vi ændrer forkerte personoplysninger.
  • Sletning: Du kan bede os om at slette personoplysninger under visse omstændigheder, og vi træffer passende foranstaltninger til at informere andre dataansvarlige, som behandler oplysningerne, om at du har anmodet om sletning af links til dine oplysninger, kopier af dine oplysninger og duplikeringer af dine oplysninger.
  • Tilbagetrækning af samtykke: Du kan tilbagetrække dit samtykke til databehandlingen, som du har givet os, og forhindre yderligere behandling, hvis der ikke er andre årsager til, at KWS kan eller skal behandle dine personoplysninger.
  • Begrænsning: I visse tilfælde kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.
  • Portabilitet: Hvis du har tilvejebragt oplysninger for os på baggrund af en kontrakt eller et samtykke, kan du anmode om modtagelse af oplysningerne, der blev tilvejebragt af dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller om at vi sender dem til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse

Sagsbaseret ret til indsigelse

Af årsager, der opstår pga. din unikke situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er baseret på begrundede interesser. Disse personoplysninger vil derefter ikke længere blive behandlet til disse formål, medmindre obligatoriske årsager til behandlingen påvises, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen har til formål at hævde, udøve eller forsvare retskrav.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte annonceringsformål

I individuelle tilfælde behandles dine oplysninger med henblik på at udføre direkte annoncering. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på en sådan annoncering. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte annonceringsformål, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.

For at hævde de førnævnte rettigheder kan du kontakte os eller - hvis behandlingen har fælles dataansvarlige - Facebook, ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i paragraf 1 i databeskyttelseserklæringen.

  • Indsend en klage: Du kan indsende en klage om vores behandling til en databeskyttelsesmyndighed.

Vejle, Februar 2021