myKWS naudojimo sąlygos

§ 1 Taikymo sritis, informacija apie „myKWS“

1) „KWS SAAT SE & Co. KGaA“ (toliau – KWS, mes ar mus) teikia „myKWS“ platformą per https://www.kws.lt (toliau – „myKWS“), kurioje tinkamai registruoti naudotojai gali pasiekti „myKWS“ platformoje teikiamas paslaugas ir turinį, bei kartkartėmis naudotis kitomis per „myKWS“ teikiamomis paslaugomis ir programine įranga (toliau – „myKWS Tools“). Daugiau informacijos apie „myKWS“ platformoje teikiamas paslaugas ir turinį galite rasti šių Naudojimo sąlygų 7 straipsnyje, o daugiau informacijos apie „myKWS Tools“ pateikta 8 straipsnyje.

2) Šios Naudojimo sąlygos taip pat taikomos naudojantis programėle „myKWS“ ir visomis joje teikiamomis paslaugomis. Jeigu nėra aiškiai reglamentuojama kitaip, bet kokios nuorodos į „my KWS“ ir „Paslaugos“ bei „myKWS Tools“ šiose Naudojimo sąlygose taip pat nurodo „myKWS“ programą ir joje esantį turinį, paslaugas, įrankius ir programinės įrangos funkcijas.

3) Šios Naudojimo sąlygos reglamentuoja KWS teikimo „myKWS“ ir „myKWS Tools“ teikimo ir Jūsų, kaip tinkamai registruoto naudotojo, naudojimosi „myKWS“ ir „myKWS Tools“ tvarką.

4) Mūsų kontaktiniai duomenys yra:

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Vokietija

El. paštas: mykws@remove-this.kws.com

Telefonas: 0049-5561/311-322

Daugiau informacijos apie KWS galima rasti adresu KWS

5) PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS. JUMS REGISTRUOJANTIS NAUDOTI „MYKWS“ TARP JŪSŲ IR KWS SUDAROMA TEISIŠKAI PRIVALOMA SUTARTIS.

§ 2 Naudojimo sąlygų pakeitimai

KWS pasilieka teisę bet kada pakeisti šias Naudojimo sąlygas. KWS informuos Jus apie tokius pakeitimus ne vėliau nei likus 30 dienų iki jiems įsigaliojant. Jei nesutinkate su pakeitimais, galite nustoti naudoti „myKWS“ ir „myKWS Tools“ ir paprašyti ištrinti Jūsų registruotą paskyrą. JEIGU PASIBAIGUS 30 DIENŲ PRANEŠIMO LAIKOTARPIUI JŪS IR TOLIAU NAUDOSITĖS „MYKWS“ IR „MYKWS TOOLS“, BUS LAIKOMA, KAD JŪS SUTIKOTE SU PAKEITIMAIS.]

§ 3 Registracija

1) Jei norite naudoti „myKWS“ ir „myKWS Tools“, turite būti registruotas naudotojas ir sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis. Užsiregistravus naudotoju, tarp naudotojo ir KWS sudaroma licencinė sutartis. Nei viena šalis tokios sutarties sudaryti neturi teisės. KWS turi teisę atmesti naudotojo registraciją nenurodydama priežasčių.

2) Jūs galite registruotis naudotoju tik sulaukę pilnametystės ir būdami visiškai teisiškai kompetentingi. Nepilnamečiams asmenims registruotis neleidžiama.

§ 4 Jūsų registracija „myKWS

1) Už registraciją „myKWS“ joks mokestis Jums netaikomas. KWS pasilieka teisę siūlyti tam tikrą turinį arba „myKWS Tools“ už tam tikrą papildomą mokestį. Informacija apie taikomą mokestį ir kitos sąlygos bus pateiktos prieš Jums pasiekiant tokį turinį ar „myKWS Tools“.

2) Jūsų registracija yra susijusi su Jumis kaip asmeniu. Jūsų paskyros negali naudoti kiti asmenys, nebent kitų paskyrų naudojimas arba susiejimas yra aiškiai numatytas ir leidžiamas naudojantis paslaugomis.

3) Registruodamiesi privalote pateikti išsamius ir teisingus kontaktinius duomenis ir papildomą informaciją, kurios reikalauja KWS.

4) Jei KWS priims Jūsų registraciją, KWS aktyvins Jūsų paskyrą ir informuos Jus el. paštu. Gavę el. laišką galite pradėti naudotis „myKWS“ pagal šias Naudojimo sąlygas. Norėdami tai padaryti, turėsite patvirtinti savo paskyros aktyvinimą spustelėdami el. laiške esančią nuorodą.

§ 5 Atsakomybė už prisijungimo duomenis

1) Jums registruojantis Jūsų bus paprašyta nurodyti naudotojo vardą ir slaptažodį. Suaktyvinę savo sąskaitą ir patvirtinę pagal 4 straipsnio 4 dalį, galėsite prisijungti prie „myKWS“. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų naudotojo vardas nepažeistų trečiųjų šalių teisių, ypač teisių į pavadinimus ar prekių ženklus, ir neprieštarautų gerai moralei.

2) Jūs privalote saugoti prisijungimo prie Jūsų paskyros duomenis, kad trečiosios šalys negalėtų prieiti, ir užtikrinti, kad prisijungimo duomenys netaptų joms žinomi. VISI PER JŪSŲ PASKYRĄ ATLIKTI VEIKSMAI IR TEISINIAI SANDORIAI PRISKIRIAMI JUMS, NEBENT I) KWS YRA AKIVAIZDU, KAD SANDORIUS VYKDĖ NE REGISTRUOTASIS NAUDOTOJAS, O KITAS ASMUO; ARBA II) GALITE ĮRODYTI, KAD JŪSŲ PRISIJUNGIMO DUOMENIMIS BUVO PASINAUDOTA NE DĖL JŪSŲ KALTĖS. PRIVALOTE NEDELSDAMI INFORMUOTI KWS, JEIGU MANOTE, KAD TEISĖS NETURINČIOS TREČIOSIOS ŠALYS SUŽINOJO AR GALI SUŽINOTI JŪSŲ PRISIJUNGIMO DUOMENIS.

3) Jūs privalote nuolat atnaujinti savo duomenis (įskaitant kontaktinius duomenis). Jei Jūsų informacija per naudojimo laiką pasikeičia, turite nedelsdami ištaisyti savo informaciją asmeniniuose „myKWS“ nustatymuose. Jei negalėtumėte to padaryti, nedelsdami praneškite mums apie pasikeitusią informaciją el. paštu arba faksu.

§ 6 Naudojimo nutraukimas

1) Bet kuriuo metu galite nutraukti licencijos sutartį, paprašę ištrinti Jūsų paskyrą „myKWS“ platformoje arba naudodami atitinkamas „myKWS“ programėlės funkcijas.

2) Kai nutraukimas įsigalioja, sutartiniai santykiai nutrūksta ir Jums nebeleidžiama naudotis savo sąskaita. KWS pasilieka teisę blokuoti Jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, kai tik įsigalios nutraukimas.

3) PRAĖJUS 30 DIENŲ NUO SUTARTIES NUTRAUKIMO AR BET KOKIO ĮSTATYMAIS NUMATYTO SAUGOJIMO LAIKOTARPIO PABAIGOS, KWS TURI TEISĘ NEGRĮŽTAMAI IŠTRINTI VISUS JUMS NAUDOJANTIS PASKYRA SUKURTUS DUOMENIS. Kadangi pagal duomenų apsaugos įstatymus KWS yra įpareigota ištrinti Jūsų asmens duomenis, KWS užtikrins, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti pagal mūsų duomenų apsaugos taisykles.

§ 7 Siūlomos paslaugos ir paslaugų prieinamumas

1) Per „myKWS“ KWS siūlo įvairaus turinio ir kitas paslaugas, kuriomis galima naudotis ribotą laiką. Tai gali būti, pavyzdžiui, pateikiami duomenys, straipsniai, vaizdo ir garso įrašai, informacija ir kitoks turinys (toliau –Turinys).

Prie „MyKWS“ siūlomų paslaugų galite prisijungti ir jomis naudotis vadovaudamiesi šiomis Naudojimo sąlygomis, taip pat visomis papildomomis naudojimo sąlygomis, kurios gali būti taikomos konkrečioms paslaugoms. Jūs galite naudotis tik tomis paslaugomis ir funkcijomis, kurios kartkartėmis yra pateikiamos „myKWS“ platformoje ir kurias KWS gali savo nuožiūra pakeisti, pašalinti arba pateikti.

2) Siūlomos paslaugos gali apimti trečiųjų šalių paslaugas, prie kurių KWS tik suteikia prieigą. Tokios paslaugos, kurios kiekvienu atveju yra nurodomos kaip trečiųjų šalių paslaugos, gali būti teikiamos pagal kitokias ar papildomas naudojimo sąlygas, apie kurias KWS Jus informuos kiekvienu atveju atskirai.

3) KWS deda komerciškai pagrįstas pastangas siekdama užtikrinti, kad siūloma paslauga būtų pasiekiama be trikdžių. Tačiau laikinų apribojimų ar trikdžių gali atsirasti dėl techninių sutrikimų (tokių kaip elektros energijos tiekimas, aparatinės ar programinės įrangos klaidos ar techninės duomenų linijų problemos). KWS NEGARANTUOJA, KAD SIŪLOMA PASLAUGA IR BET KOKIOS SU JA SUSIJUSIOS PASLAUGOS AR PRIEINAMAS TURINYS BUS NEPERTRAUKIAMI AR BE KLAIDŲ.

§ 8 „MyKWS Tools“ naudojimas, prieinamumas ir atsakomybė už skaičiavimo rezultatus

1) KWS Jums teikia daugybę nemokamų „myKWS Tools“. Bet kokie „myKWS Tools“ pateikti rezultatai ar rekomendacijos nėra teisiškai įpareigojantys pareiškimai KWS vardu. Naudotojas naudojasi „myKWS Tools“ (ir remiasi bet kokiais rezultatais ar rekomendacijomis) savo paties rizika ir atsakomybe. Šiuo metu galimi arba planuojami tokie „myKWS Tools“:

 • Beet Seed Service
 • Biogas Calculator
 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Seed Rate Calculator
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

2) Kartais „myKWS Tools“ gali veikti vadovaujantis tam tikromis prielaidomis ir supaprastinimais, nes neįmanoma atsižvelgti į visas kiekvieno atvejo aplinkybes.

3) „myKWS Tools“ rezultatai apskaičiuojami visiškai automatizuotai ir pateikiami vartotojui be išankstinių KWS patikrinimų. Todėl KWS negali atmesti galimybės, kad kartais gali būti gauti neteisingi rezultatai, pvz., dėl neteisingų įvesties duomenų ar neapibrėžtų modelio būsenų. TODĖL REZULTATAI TURI BŪTI PATEIKIAMI KAIP PASIŪLYMAS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS NESUTEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL JŲ TEISINGUMO. ŠIAME KONTEKSE KWS ATLEIDŽIAMA NUO ATSAKOMYBĖS PAGAL § 15 STRAIPSNĮ.

4) § 7 STRAIPSNIO 3 DALIS TAIKOMA ATSIŽVELGIANT Į „MYKWS TOOLS“ PRIEINAMUMĄ.

(5) Kai kuriais atvejais, norint naudotis specialiosiomis paslaugomis ir priemonėmis, gali būti reikalingas sutikimas su konkrečiomis naudojimo sąlygomis. Vartotojas bus atskirai informuojamas apie šias naudojimo sąlygas. Visos dabartinės naudojimo sąlygos pateiktos KWS pagrindiniame puslapyje.

§ 9 Paslaugų ir „myKWS Tools“ pakeitimai

KWS turi teisę bet kuriuo metu pakeisti „myKWS“ ar „myKWS Tools“ nemokamai teikiamas paslaugas, pradėti nemokamai ar už mokestį teikti naujas paslaugas ar „myKWS Tools“, arba nutraukti nemokamų paslaugų, „myKWS Tools“ ar skaičiuotuvų teikimą.

§ 10 Turinio apsauga, atsakomybė už trečiųjų šalių turinį

1) „myKWS“ platformoje teikiamas turinys ir „myKWS Tools“ yra saugomi autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių ir yra KWS ar kitų trečiųjų šalių, teikiančių atitinkamą turinį, nuosavybė. Tokiu turiniu ir „myKWS Tools“ galite naudotis vadovaudamiesi šiomis Naudojimo sąlygomis, papildomomis specialiomis paslaugų naudojimo sąlygomis arba „myKWS Tools“, jei taikoma, taip pat „myKWS“ nustatyta apimtimi.

2) „myKWS“ turinį iš dalies teikia KWS, o iš dalies - trečiosios šalys. Trečiųjų šalių teikiamas turinys toliau vadinamas „trečiųjų šalių turiniu“. KWS NETIKRINA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINIO IŠSAMUMO, TEISINGUMO IR TEISĖTUMO. TODĖL KWS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINIO IŠSAMUMĄ, TEISINGUMĄ IR TEISĖTUMĄ. Tai taip pat taikoma trečiųjų šalių turinio kokybei ir jo tinkamumui konkrečiam tikslui, ypač kiek tai susiję su trečiųjų šalių turiniu susietose išorinėse svetainėse.

Turinį, kuris nėra aiškiai nurodytas kaip trečiosios šalies turinys, teikia KWS.

§ 11 Techniniai ištekliai, naudotojo veiklos stebėjimas

1) Jūs patys privalote pasirūpinti tinkamais techniniais ištekliais „myKWS“ ir „myKWS Tools“ naudoti. Šiuo atžvilgiu KWS neprivalo Jums teikti jokių rekomendacijų.

2) KWS informuoja Jus, kad duomenys apie Jūsų naudotojo veiklą gali būti saugomi ir naudojami tiek, kiek tai leidžiama teisiškai, siekiant pagerinti naudotojo patirtį ir toliau plėtoti „myKWS“. Tai gali apimti IP ryšio duomenų įrašymą ir vertinimą kiek tai leidžiama pagal teisės aktus, jei yra pagrindas įtarti šių Naudojimo sąlygų pažeidimą ir (arba) jei yra pagrindas įtarti bet kokią kitą neteisėtą veiką ar nusikaltimą.

§ 12 Teisė naudoti per „myKWS“ platformą teikiamą „myKWS“ ir „myKWS Tools“

1) Jūs galite prisijungti prie „myKWS“ ir naudotis „myKWSb Tools“, esančiomis „myKWS", tik laikydamiesi šių Naudojimo sąlygų, papildomų konkrečių paslaugų ar „myKWS Tools“ naudojimo sąlygų, jei taikytina, taip pat „myKWS“ nustatyta apimtimi. Bet koks tolesnis naudojimas neleidžiamas, nebent KWS sutiktų su vartotoju raštu ar teksto forma.

2) Turite teisę atsisiųsti ar spausdinti Turinį, jeigu „myKWS“ yra funkcijos, leidžiančios atsisiųsti ar spausdinti (pvz., naudojant atsisiuntimo mygtuką).

Jums bus suteikta neribota ir neišimtinė teisė asmeniniais, nekomerciniais tikslais naudoti turinį, kurį atsisiuntėte ar atspausdinote pagal šias Naudojimo sąlygas. Visos kitos teisės į turinį lieka pirminiam tokių teisių turėtojui (KWS arba atitinkamai trečiajai šaliai).

3) Naudojantis programėle „myKWS“ taip pat taikomos šios nuostatos:

 • „myKWS“ programėlės negalima kopijuoti ar atkurti visos ar dalies;
 • ji negali būti visiškai arba iš dalies keičiama, redaguojama arba pritaikyta;
 • prie „myKWS“ programėlės pridėtų arba joje esančių autorių teisių pranešimų negalima pašalinti, jais manipuliuoti ir
 • neleidžiama atlikti atvirkštinės programėlės inžinerijos.

4) „myKWS“ programėlę ir turinį, gautą iš „myKWS“ programėlės, saugo autorių teisės ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės teisės. Šiuo Jūs patvirtinate, kad naudojimasis programėle nesuteikia Jums jokių teisių į programinę įrangą, prekių ženklus ar turinį, susijusius su „myKWS“ programėle, ir kad ja galite naudotis tik visiškai laikydamiesi šių Naudojimo sąlygų. Privalomos įstatymų nustatytos teisės lieka nepakitusios.

§ 13 Paskyrų blokavimas

1) KWS gali laikinai arba visam laikui užblokuoti Jūsų „myKWS“ paskyrą, jei:

a) nutraukiami pagal šias Naudojimo sąlygas sukurti sutartiniai santykiai. Tokiu atveju Jūsų paskyra bus užblokuota, kai tik įsigalios sutarties nutraukimas;

b) yra konkrečių požymių, kad Jūs pažeidžiate šias Naudojimo sąlygas;

c) KWS kitu atveju yra teisėtai suinteresuota blokuoti Jūsų paskyrą, pavyzdžiui, jei besinaudodami turiniu ar „myKWS Tools“, esančiais „myKWS, pažeidžiate ar pažeidėte taikomus įstatymus, arba jei yra techninių priežasčių, dėl kurių Jūsų paskyra turi būti užblokuota.

2) Jei Jūsų paskyra yra laikinai arba visam laikui užblokuota, KWS blokuoja Jūsų prieigos teisę. Visam laikui užblokuotos paskyros atkurti negalima. Visam laikui užblokuotiems asmenims neleidžiama naudoti „myKWS“ ir jiems neleidžiama iš naujo registruotis „myKWS“.

§ 14 Duomenų apsauga

KWS kokybės standartai reikalauja, kad naudotojo asmens duomenys būtų tvarkomi atsakingai. Tvarkydamas duomenis, KWS laikosi visų įstatymų numatytų nuostatų. KWS interneto svetainėje paskelbtoje duomenų apsaugos politikoje aprašoma kokie duomenys yra renkami, kokiu būdu duomenys naudojami ir perduodami, bei kaip galite paprašyti atskleisti KWS teikiamą informaciją.

§ 15 ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR APRIBOJIMAS

1) JEIGU NĖRA AIŠKIAI NURODYTA ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE, KWS NEDUODA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ IR NEPRISIIMA JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ JUMS DĖL:

a) „MYKWS“ IR „MYKWS TOOLS“ PRIEINAMUMO, FUNKCIONALUMO, VEIKLOS REZULTATŲ, PERDAVIMO GREIČIO, TURINIO, DELSOS, TIKSLUMO IR (ARBA) SAUGUMO; ARBA

b) BET KOKIO TURINIO ARBA REZULTATŲ, ARBA REKOMENDACIJŲ, KURIOS SUDARYTOS IR (ARBA) PERŽIŪRĖTOS, NAUDOJANT „MYKWS TOOLS“, KOKYBĖS IR (ARBA) PATIKIMUMO.

2) VISŲ KITŲ GARANTIJŲ, SĄLYGŲ, PAREIŠKIMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR (ARBA) TERMINŲ (RAŠTIŠKŲ AR ŽODINIŲ, TIESIOGIAI IŠREIKŠŲ AR NUMANOMŲ PAGAL ĮSTATYMĄ, BENDRĄJĄ TEISĘ, PAPROČIŲ TEISĘ, PREKYBOS PRAKTIKĄ, SANDORIUS ARBA KITAS SĄLYGAS, ĮSKAITANT DĖL TINKAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI AR NAUDOJIMUI, TIKSLUMO, TINKAMUMO AR IŠSAMUMO AR SAVALAIKIŠKUMO) ŠIUO DOKUMENTU ATSISAKOMA VISA TAIKOMŲ ISTATYMŲ APIMTIMI.

3) JOKIA ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATA NEAPRIBOJA AR NEPANAIKINA:

a) JŪSŲ ĮSTATYMAIS NUMATYTŲ TEISIŲ; ARBA

b) JŪSŲ ARBA KWS ATSAKOMYBĖS ATSIŽVELGIANT Į PRETENZIJAS: I) DĖL MIRTIES AR KŪNO SUŽALOJIMO PATIRTO DĖL ŠIOS ŠALIES (ARBA ŠIOS ŠALIES PERSONALO) APLAIDUMO; II) DĖL TOKIOS ŠALIES SUKČIAVIMO (ĮSKAITANT MELAGINGUS PAREIŠKIMUS); IR III) PAGAL KURIAS ATSAKOMYBĖ PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS KITAIP NEGALI BŪTI APRIBOTA AR PAŠALINTA.

4) ATSIŽVELGIANT Į 15 STRAIPSNIO 3 DALĮ KWS ATSISAKO JŪSŲ ATŽVILGIU BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, PATIRTĄ REMIANTIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS AR „MYKWS“ PAGAL SUTARTĮ, DĖL TEISĖS PAŽEIDIMO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), PAGAL STATUTĄ AR KITOKIU PAGRINDU. YPAČ KWS ATSISAKO VISOS ATSAKOMYBĖS:

a) SUSIJUSIOS SU: I) „MYKWS“, „MYKWS TOOLS“ IR TURINIO NAUDOJIMU; II) „MYKWS“, „MYKWS TOOLS“ IR TURINIO NEPRIEINAMUMU; (III) BET KOKIO TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLO IR (ARBA) INFRASTRUKTŪROS, KURIOS NAUDOJAMOS SUSIJĘS SU „MYKWS“, NEVEIKIMU; IV) BET KOKIAIS NETEISINGAIS, IŠKRAIPYTAIS, NEIŠSAMIAIS, NEPATEIKTAIS, NEPRISTATYTAIS, NETEISINGAI PRISTATYTAIS AR PAŽYMĖTAIS AR KITOKIAIS DUOMENIMIS; V) BET KOKIAIS VIRUSAIS AR ŽALINGAIS KOMPONENTAIS, ARBA JŪSŲ SISTEMOS PRARADIMU AR SUGADINIMU; IR (ARBA) VI) NETEISĖTA PRIEIGA IR (ARBA) ĮSISKVERBIMU Į „MYKWS“; IR (ARBA

b) UŽ: I) PELNO AR PAJAMŲ NETEKIMĄ; II) NUMATYTŲ SANTAUPŲ NETEKIMĄ; III) SUTARTIES, VERSLO ARBA GALIMYBĖS NETEKIMĄ; IV) DUOMENŲ SUGADINIMĄ AR IŠKRAIPYMĄ; V) PRESTIŽO AR REPUTACIJOS PRARADIMĄ; VI) BET KOKIO POBŪDŽIO AR I-V PUNKTUOSE APRAŠYTO TIPO NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, KURI GALI BŪTI LAIKOMA NETIESIOGINE AR PASEKMINE VISAIS I-VI PUNKTUOSE APRAŠYTAIS ATVEJAIS, NESVARBU, AR JIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI NUMATOMI AR PROGNOZUOJAMI, JŪSŲ AR KWS FAKTIŠKAI NUMATYTI AR PROGNOZUOTI TUO METU, KAI JŪS PRIIMĖTE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS.

§ 16 Pranešimai

Jei šiose Naudojimo sąlygose nėra aiškiai susitarta kitaip, visi pranešimai, susiję su „myKWS“ naudojimu, turi būti pateikiami raštu ir siunčiami fiziniu adresu arba el. paštu.

KWS el. pašto adresas yra: mykws@remove-this.kws.com KWS pašto adresas yra: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Vokietija. Šie kontaktiniai duomenys gali keistis. Tokiu atveju KWS Jus informuos apie tokius pasikeitimus.

Jūsų el. pašto adresas ir pašto adresas yra tie, kuriuos Jūs nurodėte, kai registravotės naudoti „myKWS“. Jei šie kontaktiniai duomenys pasikeis, praneškite mums apie tokius pasikeitimus ARBA atnaujinkite savo profilį „myKWS“.

§ 17 Visas susitarimas ir atskiriamumas

Šios naudojimo sąlygos sudaro visą Jūsų ir KWS susitarimą dėl prieigos prie „myKWS“ ir jų naudojimo.

Jei šių Naudojimosi sąlygų nuostata tampa negaliojančia, neteisėta ar neįvykdoma, likusių nuostatų teisinis galiojimas ir įgyvendinamumas nekeičiamas. Negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama nuostata laikoma pakeista tiek, kiek minimaliai būtina, kad ji būtų galiojanti, teisėta ir įgyvendinama. Jei taip pakeisti nuostatos neįmanoma, ji laikoma išbraukta.

§ 18 Taikoma teisė

Šios Naudojimo sąlygos ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šių Naudojimo sąlygų ir (arba) „myKWS“, arba susiję su jomis (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas) yra reglamentuojami Anglijos ir Velso įstatymais, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

§ 19 Ginčai ir jurisdikcija

Kiek leidžiama pagal teisės aktus išimtinės jurisdikcijos visų su Naudojimo sąlygomis arba iš jų kylančių ginčų sprendimo vieta yra Hanoveris.

Pagal 1998 m. Sutarčių (trečiųjų šalių teises) įstatymą šių Naudojimo sąlygų nuostatas galite įgyvendinti tik Jūs ir mes.

§ 20Teisių atsisakymas

Bet kokių teisių, galios, privilegijų ar teisių gynimo priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar pagal šias Naudojimo sąlygas, bendrąją teisę, teisingumą, įstatymus ar kitaip) atsisakymas galioja tik jei apie tai pranešama, ir nebus laikomas teisių atsisakymu dėl paskesnių pažeidimų ar įsipareigojimų nevykdymo.

Data: 2021 m. gruodžio mėn.