CELESTA KWS

ZZ+RZ

  • Labai aukštas cukringumas ir geras derlingumas
  • Didžiausias balto cukraus derlius 2018 NSK bandymuose
  • Tinkama patiems anksčiausiems kasimo terminams

Kasimo rekomendacijos

Tinkama kasti nuo rugsėjo pradžios

Itin cukringa, gero derlingumo, ankstyva diploidinė, tolerantiška rizomanijai veislė, tiekiama su pagerinto daigumo technologija EPD. Lietuvoje registruota 2018 m.

  • Nuo 2019 m. ir yra viena iš standartinių veislių valstybinėje veislių tyrimo sistemoje.
  • 2018 m. AB “Nordic Sugar Kėdainiai” (NSK) bandymuose vidurkiu buvo antra pagal cukringumą (perlipo 20% ribą), Rumokų bandymų stotyje pasiekė aukščiausią cukringumą.

  • 2018 m. NSK bandyme pajamomis ir balto cukraus derliumi lenkė tirtų veislių vidurkį net 10 %.
  • 2019 m. NSK bandyme bandyme pajamomis ir balto cukraus derliumi lenkė tirtų veislių vidurkį 2 %.
  • 2020 m. NSK bandyme bandyme pajamomis ir balto cukraus derliumi lenkė tirtų veislių vidurkį atitinkamai 6 ir 5 % ir tarp rekomenduojamų veislių buvo antra pagal cukringumą (18,89%).
  • Naujas cukringumo standartas!

Raskite AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ bandymų rezultatus

Konsultantas

Kastytis Patiejūnas
Kastytis Patiejūnas
Siųsti e-laišką
Marius Garuckas
Marius Garuckas
Siųsti e-laišką
Kontaktai