SMART MONDEA KWS

NE+RZ+NT

  • Derlingiausia veislė (96,1 t/ha) 2022 m. NSK bandyme itin gerai pasirodžiusi ir 2021 m.
  • Balto cukraus derliaus rodikliai iš NSK bandymų: 2021 m. – 108; 2022 m. – 109 (geriausias rezultatas).
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos cukrinių runkelių veislių 2021m. ūkinio vertingumo tyrimo ataskaita
AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ bandymų rezultatus
galite rasti

CONVISO®SMART

KWS CONVISO®SMART Augintojo žinyną galite rasti čia

Cukrinių runkelių duomenų lapas

Konsultantas

Kastytis Patiejūnas
Kastytis Patiejūnas
Siųsti e-laišką
Marius Garuckas
Marius Garuckas
Siųsti e-laišką
Kontaktai