• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Inovācijas

Augu audzēšana ilgtspējīgai lauksaimniecībai

Mūsu ciltsdarba mērķis ir nodrošināt lauksaimniekus ar tieši tām šķirnēm, kas atbilst viņu prasībām. Ne tradicionālajai, ne bioloģiskajai lauksaimniecībai nav nozīmes. Mēs piedāvājam sēklas, kas ir pielāgotas dažādu reģionu klimatiskajiem un augsnes apstākļiem, palielināt ražu un samazināt pesticīdu lietošanu.
Lai to panāktu, ir nepieciešama nepārtraukta un intensīva pētniecība. Paiet pat desmit gadi, līdz tiek apstiprināta jauna šķirne un kļūst pieejama tirgū. Katru gadu mēs ieguldām aptuveni 17 procentus no sava apgrozījuma pētniecības un attīstības projektos, veicinot ienesīguma uzlabošanos līdz pat diviem procentiem gadā.

Mūsu pašreizējie galvenie pētniecības un attīstības rādītāji:


miljonos euro   2016/2017 2015/2016 +/-
Pētniecības un attīstības darbinieki Ø 1,889 1,830 3.2%
Visa darbaspēka pētniecības un attīstības darbinieku procentuālā daļa in % 38.3 37.8 1.3%
Pētniecības un izstrādes izmaksas   190.3 182.4 4.3%
Pētniecības un attīstības koeficients LV¹ in % 17.7 17.6 0.6%
Tirdzniecības atļaujas jaunām šķirnēm   357 397 -10.1%

Jūsu kontaktpersona

Stephan Krings
Stephan Krings
Sūtīt e-pastu
Kontaktpersona