• kws_zwei_pflanzenzuechter_begutachten_feld_1.jpg
    Audzēšanas mērķi

Mēs strādājam pie vairākiem selekcijas mērķiem, lai panāktu lielāku lauksaimniecisko ražu.

Pieaugot nepieciešamībai pēc izejvielām, mēs paļaujamies uz nepārtrauktu inovāciju. Galu galā lielāko daļu no jebkura pašreizējā ražošanas apjoma pieauguma izraisa tehnoloģiskie jauninājumi. Tā vietā, lai paplašinātu platību, kas tika izmantota, lai palielinātu audzēšanu, šodienas mērķis ir samazināt ražas zudumus un palielināt kultūraugu ražu.

Mūsu produktu mērķis ir vienlīdzīgāk nodrošināt dažādas lauksaimniecības sistēmas - parasto lauksaimniecību, lauksaimniecību, kurā izmanto ģenētiski modificētas augu šķirnes, un bioloģisko lauksaimniecību.

Raža

Ražai ir sarežģīta īpašība, bet parasti tā ir svarīgākais audzēšanas mērķis visiem kultūraugu veidiem. Vēlamais ražas pieaugums, bet arī stabilitāte ir cieši saistīta ar daudziem citiem selekcijas mērķiem, piemēram, rezistenci vai uzturvielu efektivitāti. Tāpēc vēlamu ražību var sasniegt dažādos veidos.

Kvalitāte

Šķirnes kvalitāti nosaka galvenokārt to ražas produktu kvalitāte. Tomēr no audzēšanas viedokļa tā ir ļoti sarežģīta īpašība, ko ietekmē daudzi faktori. Svarīga nozīme ir dažādu sastāvdaļu sastāvam, to ietekmei uz veselību un garšu, kā arī pārstrādes īpašībām.

Pretestība

Augi ir pakļauti dažādām vides ietekmēm, kam ir būtiska ietekme uz ražas stabilitāti. Augu selekcionāru galvenie mērķi ir augsta noturība pret kaitēkļiem un augu slimībām, kā arī pastiprināta tolerance pret vides faktoriem, piemēram, sausumu un aukstumu.

Klimata pārmaiņas arī turpina radīt jaunus izaicinājumus, kas ir jāpārvar. Paredzams, ka nākotnē palielināsies tādas klimata galējības kā sausums vai stiprs lietus. Tas palielina risku, ka ilgstošs karstums, aukstums, sausums vai mitrs laiks novedīs pie augu nepietiekamības. Tāpēc klimata pārmaiņas varētu būt atbildīgas par kaitīgo organismu klātbūtni, kas iepriekš tika uzskatīti par nenozīmīgiem. Ņemot to vērā, augu selekcionāri strādā pie jaunām, pielāgotām šķirnēm, lai nodrošinātu lauksaimniecības ražības stabilitāti.

Uzturvielu efektivitāte

Augu uzturvielu uzņemšana būtiski ietekmē augu augšanu, tādējādi ietekmējot ražu. Augu šķirnēm ar labu uzturvielu efektivitāti piemīt izcilas produktivitātes spējas attiecībā uz plašu barības krājumu klāstu, t.i., no deficīta līdz pārpalikumam.

Piemēram, augi ar uzlabotu slāpekļa efektivitāti var labāk absorbēt augsnē pieejamo slāpekli un pārvērst to biomasā. Šajā ziņā augu audzēšana var sniegt ievērojamu ieguldījumu ilgtspējīgā lauksaimniecībā, jo barības vielu ziņā efektīvas šķirnes var palīdzēt samazināt mēslošanas līdzekļu un kūtsmēslu izmantošanu laukos.

Audzēšanas īpašības

Vēl viens selekcionāru mēŗkis ir augu pielāgošana dažādiem agronomiskiem ražošanas procesiem no audzēšanas viedokļa. Piemēram, ziemcietība, augu garums, vienmērīga augšana, ražas nobriešanas periods u.c.

Enerģija

Enerģijas saturu nosaka auga sastāvdaļas. Tāpēc papildus augstai biomasas ražai, selekcionāri nodarbojas arī ar eļļas, cukura un cietes pieaugumu dažādās kultūraugu šķirnēs.

  • Cilvēki no KWS

    Audzēšanas mērķi ir vērsti uz ilgtermiņu un globāla rakstura jautājumiem. Piemēram, klimata pārmaiņas, pieaugošais cilvēku skaits un tā nodoršināšana ar pārtiku, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem.

    Jürgen Schweden, Pasaules pētniecības un pakalpojumu vadītājs
    juergen_schweden.jpg

Turklāt mēs koncentrējamies uz konkrētiem audzēšanas mērķiem katrai kultūraugu grupai un to izmantošanas veidiem

kukurūzumēs galvenokārt aplūkojam kopējo masas ražību. Cukurbietēm būtiska ir cukura raža.

Tam visam vēl pievienojas kultūraugu specifiskās īpašības un prasības – cepamīpašības kviešos, ziemcietība miežos utt. Un neaizmirsīsim, ka katrai kultūraugu grupai vēl ir savi specifiskie kaitēkļi un slimības.

Kukurūza

Ražas pieaugums
Attiecībā uz skābbarības kukurūzas audzēšanu svarīga nozīme ir visai augu ražai. Graudu kukurūzas selekcijai, savukārt, svarīgākā ir graudu raža. Papildus ražībai arvien nozīmīgāks kļūst ražas stabilitātes aspekts, jo pieaug klimata pārmaiņas. Pēdējos gados aizvien lielāka nozīme ir sausuma stresa tolerancei.

Abiotisko stresu tolerance
Sausuma ietekmes mazināšana uz augu ir ļoti būtisks selekcijas moments, jo īpaši Austrumeiropā un Dienvidaustrumu reģionos.

Barības vielu efektivitātes uzlabošana
Īpaši Rietumeiropā slāpekļa efektivitātes uzlabošana ir svarīgs selekcijas mērķis. Tas nozīmē, ka pat tad, ja mēslošana ir ierobežota, tai nevajadzētu ietekmēt kultūraugu ražību un tiem būtu jāsaglabā augsts produktivitātes līmenis.

Slimību noturības uzlabošana
Strādājot pie slimību noturības uzlabošanas, selekcionāri galvenokārt pievēršas sēnīšu slimībām, īpašu uzmanību pievēršot, Fusarium, lapu un kukurūzas vālīšu puvēm. Tomēr jāatzīmē, ka šo sēnīšu slimību sastopamība dažādos reģionos ir atšķirīga.

Kvalitāte
Īpaši liela nozīme skābbarības kukurūzas selekcijā ir paaugstināt tās sagremojamību.

Kvieši

Ražas pieaugums
Galvenais mērķis ir augsta, stabila ražība. To var panāk ar labu līdzsvaru starp ražību un ražību ietekmējošām īpašībām, piemēram, noturību pret stresu – sausumu, aukstumu, noturību pret slimībām – vīrusiem, sēnītēm utt.

Noturība pret abiotisko stresu palielināšanos
Jau ilgu laiku selekcionāri pastiprinātu uzmanību pievērš sausuma un karstuma noturības palielināšanai. Ziemas kvieši tiek iesēti rudenī un pārziemo uz lauka. Šķirnēm, kas nav pielāgotas zemām temperatūrām (salam), pastāv liels izsalšanas risks.

Cepšanas kvalitāte
Cepšanas kvalitāti nosaka olbaltumvielu saturs, olbaltumvielu kvalitāte, ūdens uzsūkšanās un jo īpaši - maizes tilpums.

Kaitēkļu un slimību noturības uzlabošana
Dažādi sēnīšu veidi ietekmē kviešu ražu un tās kvalitāti. Šajā ziņā selekcionāri galvenokārt koncentrējas uz rezistenci pret stublāju, lapu un vārpu slimībām, piemēram, dzelteno rūsu, brūno rūsu u.c.

Rudzi

Ražas pieaugums
Svarīgs mērķis ir augsta, stabila ražība. Rudzu audzēšanā svarīga loma ir graudu ražai un biomasas ražai. Lai palielinātu ražību, selekcionāri koncentrējas uz agronomiskiem rādītājiem, piemēram, ražas stabilitāti, 1000 sēklu svaru. Taču liela ietekme ir arī noturībai pret augu slimībām un tolerancei pret abiotiskiem stresa faktoriem.

Agronomiskās īpašības
Svarīgas īpašības rudzu audzēšanā ir laba veldres noturība, rupjas sēklas (1000 sēklu svars), savlaicīga vārpu izveidošanās un vārpu vienmērīga nobriešana.

Slimību noturības uzlabošana
Pastāv dažādas kaitīgas sēnes, kas būtiski ietekmē rudzu lapu veselību. Īpaši graudu rudziem brūnā rūsa ir viena no galvenajām lapu slimībām, bet melnā rūsa arī lēnām palielina savu nozīmi. Aizvien nopietnāk augu veselību sāk ietekmēt dāžadas vīrusu izraisītas slimības.

Melnie graudi (claviceps purpurea) joprojām ir viens no svarīgākajiem rudzu audzēšanas patogēniem. Rudzu graudi rada ne tik daudz ražas zudumus, cik toksiskos alkaloīdus. Tas būtiski ierobežo graudu ražas izmantojamības iespējas un rada papildus izdevumus to atšķirošanai. KWS selekcionāri ir izveidojuši un attīstījuši unikālo PollenPlus programmu. Šīs programmas ietvaros selekcionētajiem hibrīdajiem rudziem ir ģenētiski augstāka ziedputekšņu jauda. Pateicoties lielākai ziedputekšņu veidošanas spējai un sinhronizētam ziedēšanas un putekšnu veidošanās laikam, tiek maksimāli novērsta iespēja inficēties un attīstīt melnos graudus.

Noturība pret abiotiskiem stresa faktoriem
Rudziem raksturīga pārāka sausuma stresa tolerance salīdzinājumā ar citām kultūrām. Tomēr selekcionāri nepārtraukti meklē iespēju uzlabot sausuma noturību. Otra svarīga prioritāte ir ziemcietīgo hibrīdu attīstība ar mērķi paplašināt šī kultūrauga audzēšanas reģionu Austrumeiropā un Ziemeļamerikā. No šī selekcijas darba protams iegūst arī Centrāleiropas regions.

Ziemas mieži

Ienesīgums
Mērķis ir augsta, stabila ražība. To var panāk ar labu līdzsvaru starp ražību un ražību stabilizējošām īpašībām, piemēram, augu veselību.

Slimības rezistences uzlabošana
Dažādas sēnīšu slimības, piemēram, miltrasa, brūnā rūsa u.c. būtiski ietekmē ražas apjomus un kvalitāti. Tikpat svarīgi ir uzlabot noturību arī pret vīrusiem. Sēklu apstrāde ar insekticīdu no neonikotinoīdu saimes pašlaik šajā kultūraugā nav atļauta. Tas veicina selekcionāru koncentrēšanos uz šķirnēm, kurām ir rezistence pret dažādām vīrusu izraisītām slimībām.

Kvalitāte
Augstai ražībai un labai graudu atdalīšanai no akotiem ir liela nozīme lopbarības miežu ražošanā, tāpēc arī tiem ir augsta selekcijas vērtība.

Raksturlielumu “malšanas kvalitāte” veido dažādas individuālas īpašības, piemēram, ekstrakta saturs, fermentu aktivitāte, olbaltumvielu saturs un viskozitāte. Visas šīs īpašības ir svarīgas iesala un alus gatavošanas procesā. Iesala miežu šķirnēm vajadzētu saturēt arī daudz cietes, bet diezgan maz olbaltumvielu.

Pastiprinot toleranci pret abiotisko stresu, piemēram, ziemas sacietējumu
Ziemas mieži tiek iesēti rudenī un tiek pārziemoti laukā. Šķirnēm, kas nav pielāgotas salu temperatūrai, pastāv augsts winterkill risks. Tā kā laba atlase, kuras pamatā ir šī sarežģītā iezīme, notiek tikai neregulāri dabas apstākļos, to nodrošina mākslīgās salnas testi.

Rapsis

Ienesīgums
Mērķis ir palielināt gan graudu ražu, gan eļļas ražu, vienlaicīgi uzlabojot eļļas saturu, jo graudu eļļas saturs nosaka augstāko vērtību.

Kvalitāte
Lai nepalielinātu eļļas saturu, mērķis ir vienlaicīgi palielināt rapša miltu olbaltumvielu saturu ar vienlaikus zemu glikozinolāta saturu. Eļļas kvalitāte ir tikai dubultnulles standarta kvalitāte bez erukskābes un normāla polinepiesātināto taukskābju līmeņa.

Izturība pret kaitēkļiem
Mērķis jo īpaši ir palielināt rezistenci pret sēnīšu slimības cilmes puvi. Labāka rezistence pret slimībām verticillium un sklerotīniju tomēr ir vēl viens ilgtermiņa mērķis, kā arī rezistence pret klubrotu inficētās teritorijās kā daļa no īpašas programmas.

Iecietības pret abiotisko stresu palielināšanās
Šajā ziņā prioritāte ir īpaši uzlabot ziemas cietību. Īpaši svarīga ir zema tendence stumbra stiepšanai rudenī.

Agronomisko īpašību uzlabošana
Līdztekus labai tīrībai vaislas mērķi ir brūkleņu nobriešana paralēli ar graudu nobriešanu. Gan agri, gan vēlāk rapšu šķirnes tiek izvēlētas, lai ražas logu padarītu elastīgāku. Pirmziemnieka sagatavošanas laikā izvēlas gan ātraudzīgus veidus, kas piemēroti vēlīnai sēšanai, gan lēnas attīstības šķirnes priekšlaicīgai sējai.

Jūsu kontaktpersona

Stephan Krings
Stephan Krings
Sūtīt e-pastu
Kontaktpersona