KWS TREBIANO

Hibridna rž za bioplin

  • Hibridna rž namenjena proizvodnji bioplina in pridelavi krme
  • Zelo visok pridelek biomase in metana, zelo dobro se skladišči kot silaža
  • Zelo visoka odpornost proti rjavi rjiin Rhynchosporium secalis

Predstavnik KWS

Veronika Žgeč
Veronika Žgeč

KWS Strokovni svetovalec
tel .: 051 305 066
Pošljite e-mail
KONTAKT