Najvišji donosi na najboljših poljih.

Za vse kmetovalce, ki prodajajo koruzo takoj po žetvi je pogosto prisotna ta situacija: kadar so donosi visoki je cena nizka in obratno. Takšno je običajno stališče kmetovalca, ki se hoče pripraviti za oba scenarija hkrati, kar je pa težko izpolniti.

Priprava na proizvodnjo koruze v letih z nizkimi donosi, takrat ko so običajno letine z izrazito sušo, je treba načrtovati manjše količine hranil (gnojil), saj se pričakujejo nižji prideleki zrnja (8 t/ha in nižje). Poleg tega je treba narediti strategijo za varčevanje z vodo. In nenazadnje, izbira hibridov (ClimaCONTROL3) ki dajejo boljše rezultate v stresnih pogojih proizvodnje od drugih hibridov. Vsi ti ukrepi lahko pomagajo povečati varnost in zmanjšati upad donosov, za doseganje boljšega položaja, ko so cene višje. Po drugi strani pa načrtovanje doseganja rekordnih donosov, še posebej na najboljših kmetovljčevih poljih, je pa tudi znana strategija.

Povečanje donosa je mogoče, če se favorizira eden, ali več kot trije parametri: število zrn po rastlini, število rastlin in masa 1000 zrn. Intenzivni hibridi imajo izražene tiste lastnosti donosov, ki jim dajejo rezerve za boljše rezultate, kadar so pridelovalni pogoji srednje ugodni.

Tak pristop zahteva ustrezno tehnologijo, prilagojeno pričakovanim donosom. Doseganje pridelka 14 t/ha zahteva dvakrat toliko hranil v primerjavi z donosom 7 t/ha. Datum setve, setvena norma (gostota rastlin), uporaba gnojil in herbicidov morajo biti usklajeni z hibridom in agroekološkim pogojem njive. Na koncu, vendar nič manj pomembno je, da ta strategija temeljiti na izboru primernega hibrida, ki je sposoben dati najboljše rezultate v pogojih proizvodnje, ki omogočajo donose preko 10 t/ha. Po uvedbi programa ClimaCONTROL3, ki povečuje varnost pri pridelavi v sušnih pogojih, je podjetje KWS uvedlo še en program v pridelavi koruze Največji donosi na najboljših poljih” po imenom Plus4GRAIN.

Ta program ponuja različne rešitve za kmete, in temelji na optimizaciji imputov v pogojih intenzivne proizvodnje, preko razvejane mreže testnih polj od kontinentalnega do sredozemsko podnebja, kjer strokovnjaki KWS ocenjujejo obnašanje hibridov v pogojih pridelave, ki omogoča visoke pridelke. Hibridi iz skupine Plus4GRAIN imajo sposobnost dati višje donose zrnja, ob optimalnih pogojih proizvodnje pri katerih donosi presegajo 10 t/ha.


KWS je indetificiral genske vire, ki zagotavljajo boljše odzive na različne parametre, ki vplivajo na donos. Povečanje donosa je mogoče, če se favorizira eden, ali več kot trije parametri:

  • število zrn po rastlini,
  • število rastlin,
  • in masa 1000 zrn.

Intenzivni hibridi imajo izražene tiste lastnosti donosov, ki jim dajejo rezerve za boljše rezultate, kadar so pridelovalni pogoji srednje ugodni.
Kljub vsem inovacijam še nismo sposobni napovedati, kakšna letina nas čaka naslednjo sezono.
Zato je zelo racionalna rešitev, da uporabimo obe strategiji istočasno, na različnih parcelah in različnih zemljiščih. To je zares dobra zamisel. Hibridi in tehnologija je pripravljena.

KWS KANAL

Predstavnik KWS

Veronika Žgeč
Veronika Žgeč
Uni.dipl.ing.agr.
KWS Strokovni svetovalec
tel .: 051 305 066
Pošljite e-mail
KONTAKT