• mais-grain-(155).jpg
    Plus4GRAIN

Najvišji donosi na najboljših poljih.

Ta program ponuja različne rešitve za pridelovalce, ki temeljijo na optimizaciji vložkov v pogojih intenzivne pridelave preko razvejane mreže poskusov od celinskega do sredozemskega podnebja, v katerih strokovnjaki KWS ocenjujejo obnašanje hibridov v rastnih razmerah, ki omogočajo doseganje visokih donosov. Hibridi iz skupine Plus4GRAIN imajo sposobnost dajanja višjih donosov v optimalnih pridelovalnih pogojih, v katerih dosežemo donose nad 10 t/ha. KWS je identificiral genske vire,ki omogočajo boljši odziv na različne parametre, ki vplivajo na donos. Povečanje donosa je možno, če se favorizira eden ali več od treh parametrov: število zrn na rastlino, število
rastlin in teža 1000 zrn. Intenzivni hibridi imajo izražene te komponente donosa, kar jim daje rezervo za boljše rezultate, ko razmere to dopuščajo.

Povečanje donosa je mogoče, če se favorizira eden, ali več kot trije parametri: število zrn po rastlini, število rastlin in masa 1000 zrn. Intenzivni hibridi imajo izražene tiste lastnosti donosov, ki jim dajejo rezerve za boljše rezultate, kadar so pridelovalni pogoji srednje ugodni.

Predstavnik KWS

Veronika Žgeč
Veronika Žgeč

KWS Strokovni svetovalec
tel .: 051 305 066
Pošljite e-mail
KONTAKT