KWS LUPUS

Zrnom sirka do kvalitetnijeg obroka i boljeg apetita

  • Visina biljke: 80-120 cm
  • Poluotvorena metlica
  • Boja zrna: bakreno crvena do smeđa