KWS LUPUS

Zrnom sirka do kvalitetnijeg obroka i boljeg apetita

  • visina biljke: 80-120 cm
  • poluotvorena metlica
  • boja zrna: bakreno crvena do smeđa