NUTRIGRAIN

Sirak za proizvodnju zrna i silaže

Kvalitetom silaže do bolje mlječnosti

  • Hibrid sirka dvostruke namjene - za proizvodnju zrna i silažu
  • Zrno bijele boje, u fazi pune zriobe dobije bakrenu nijansu
  • Visoki sadržaj proteina u zrnu (oko 12%)

Više

  • Visoki sadržaj škroba u zrnu (oko 63%)

  • Biljka visine oko 160 cm visoko tolerantna na sušu i polijeganje te otporna na bolesti