KWS MERLIN

Hibrid sirka

Nova dimenzija stabilnosti i prinosa

  • Izrazita bujnost zelene mase (do 5,5 m)
  • Čarobnjak koji objedinjuje stabilnost i visoki prinos svježe zelene mase
  • Odličan izbor u ishrani stoke, ali i u bioenergetskim postrojenjima

Više

  • Visoka adaptabilnost različitim uzgojnim uvjetima

  • Dobar izbor u svim proizvodnim regijama u RH
  • Visoko je tolerantan na pojavu i razvoj bolesti lista i stabljike
  • Visoko tolerantan na sušu i stresne uvjete u proizvodnji
  • Za redovne i postrne rokove sjetve