• 160707_imagefotos_kws_116.jpg
  Svojstva tla u uzgoju kukuruza

Čimbenici tla u uzgoju kukuruza

Za poljoprivrednika tlo je najvažniji faktor proizvodnje. Održavanje tla osnova je za profitabilnost gospodarstva.

Treba uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

 • Kukuruz je tropska biljka koja voli toplinu
 • Nužno je brzo zagrijavanje tla u proljeće Brzo klijanje
  • Visoka poljska klijavost
  • Brz rast i razvoj mladih biljaka

Svaki tip tla odlikuju različita svojstva.
Ova svojstva imaju prednosti, kao i nedostatke u pripremi tla i uzgoju usjeva.

Sljedeća tablica prikazuje prednosti i nedostatke kako bi vam dali pregled čimbenika razlličitih tipova tala.

Prednosti i nedostaci različitih tipova tala

Tip tla Prednosti Nedostaci
Lagano Grijanje, obradivost Manjak vode, premještanje hranivih sastojaka
Teško Voda, hranive tvari Sporo zagrijavanje, stvaranje pokorice, zbijanje
Vlažna, zbijena tla - Sporo zagrijavanje, spora mineralizacija, nepovoljna struktura tla
Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Optimalno tlo za uzgoj kukuruza je

 • Rastresito
 • Bez kompresije
 • Mrvičasto

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Međutim, zbijanje tla nije neuobičajeno pa se mora razmotriti ponovna kompaktnost sjetvenih horizonata. Zbijena i blatna tla imaju usporeno zagrijavanje što ih čini manje pogodnim za uzgoj kukuruza.

Loše strukturirano tlo - nisu idealni uvjeti za kukuruz

Primjer loše teksture tla

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Posljedice zbijanja podrazumijevaju

 • Zadržavanje vode i erozija
 • Manjak kisika u tlu
 • Smanjenje aktivnosti mikroorganizama
 • Smetnje u procesu mineralizacije
 • Ograničenje ukorjenjivanja biljaka
 • Prekid podizanja kapilarnih podzemnih voda

To zauzvrat dovodi do:

 • Manjka hranivih sastojaka
 • Promjena boje listova u vidu gubitka intenzivne zelene boje
 • Značajnih nedostaka

U srednje teškim i teškim tlima, zbijanje se događa naročito u području tabana pluga. Kod lakih tipova tala dolazi do zbijanja u podtlima (donjim zonama).

Protumjere:

1. Duboko rahljenje (podrivanje)

2. Gume pogodne za tip i strukturu tla

3. Povećajte sadržaj humusa međuusjevom, organskom gnojidbom i prilagodite odgovarajuću pH vrijednost tla