Effektiv ensilering af roer

Håndtering og opbevaring af roerne efter optagning, er ofte en af de hyppigste årsager til at roen fravælges som fodermiddel til kvægfodring.

De seneste år har det været normal praksis at ensilere roerne, enten med roepiller eller lagdelt med græs- eller majsensilage. Det har for nogle været set som en uforholdsmæssig stor indsats, og et omensileringstab som ikke helt kan kvantificeres. Nogle mælkeproducenter har dog afprøvet andre metoder der kan lette arbejdsindsatsen.

Den metode der nu er udviklet, er meget effektiv og omkostningsbesparende i forhold til tidligere. Roerne ensileres oven på eksisterende lag af græs eller majs.

I videoen nedenfor kan du se resultatet af denne ensilering, både ovenpå græs- og kolbemajsensilage.

For at vide hvor mange roer der udfodres hver dag, skal forholdet mellem roer og ensilagen planlægges ved indlægning i siloen.

Ensileringsberegneren vil om kort tid være tilgængelig i myKWS under foderroer. For adgang til beregneren skal du være tilmeldt i myKWS. Ud fra dine egne forudsætninger, giver beregneren information om forholdet mellem roer og den ensilage du vælger.

Der beregnes med baggrund i følgende parametre: kg ts per ko per dag af roer, græs og majs – samt højden af de enkelte ensilerede lag, størrelsen på siloen og aktuel TS% i roer, græs og majs.

Har du allerede nu interesse i at få denne beregning, kan du sende dine oplysninger til Lars Andersen på mail: lars.andersen@remove-this.kws.com

Feed Beet ensileringsberegner
Dine oplysninger i midterste kolonne
FeedBeet - kg/ts/ko/dag 2,5 kg
Græsens. - kg ts/ko/dag 5 kg
Majsens. - kg ts/ko/dag 8 kg
Græsens. - analyseret ts % 30 %
Majsens. - analyseret ts % 32 %
FeedBeet - analyseret ts % 23 %
Græssens. - længde i silo 50 m
Græssens. - bredde i silo 16 m
Græssens. - højde i silo 2 m
Græsensilage - ton indlagt i silo 1200 t
Majsens. - længde i silo 50 m
Majsens. - bredde i silo 16 m
Majsens. - højde i silo 2 m
Majsensilage - ton indlagt 1200 t

Ny måde for ensilering af roer

Find din rådgiver