KWS THALIS

Ny europæisk maltbygsort med højt udbyttepotentiale samt stærke kvalitetsog dyrkningsegenskaber

  • Ny Null-LOX maltbygsort
  • Stabilt højt udbytte
  • Middel bekæmpelsesbehov overfor bladsvampe

Beskrivelse

KWS THALIS er en ny lovende international maltbygsort, der har ligget med et stabilt og højt udbytte i alle afprøvningsårene.

Sortens tidlighed gør sorten interessant i forhold til øvrige maltbygsorter. Trods dens gode resistensegenskaber har KWS Thalis klaret sig fortrinligt i landforsøgene med svampebekæmpelse, sammenlignet med konkurrerende sorter, idet den gav et merudbytte for svampebehandling på 11,6 hkg/ha.

Sorten er afprøvet i mange europæiske lande med gode resultater både på udbytte og kvalitet med henblik for anvendelse til malt. De store europæiske malterier og bryggerier som står bag CBMO (fransk afprøvning af nye maltbyg sorter) har godkendt sorten som ny spændende maltbyg. Sorten er for nuværende under lignende afprøvning ved Danish Preferred, hvor den også forventes godkendt. Sorten vurderes at have en konkurrenceevne overfor ukrudt og derfor velegnet til økologi.

Da sorten er ny vil der kun være udsæd til fremavl i 2022.

Egenskaber i detaljer

Produktblad for KWS THALIS

Dine rådgivere

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
Claus Nymand
Claus Nymand
Sales Manager, Cereals, Oilseed and Pulses
Send e-mail
KONTAKT
Jacob Nymand
Jacob Nymand
Product Management Agroservice Food/Feed Scandinavia & Baltics
Send e-mail
KONTAKT