JARDINERO

Den tidlige udbyttesort

  • FAOdk 150
  • Højt energiindhold (MJ/kg TS)
  • Forbedret standfasthed

Sortsforsøg 2023


JARDINENO   Fht. udbytte Indhold
% stivelse
Mj/kg ts FK OS Fyldeværdi
Energi/NEL Stivelse
Varme områder 2023 89 94 33,8 6,51 77,6 0,443
2022-23 92 99 34,5 6,54 78,1 0,433
Kolde områder 2023 91 92 28,1 6,37 76,4 0,467
2022-23 95 103 30,0 6,45 77,5 0,447

For JARDINERO kan du vælge mellem følgende frøbehandlinger/bejdsninger:

Produktblad

  • JARDINERO produktblad syd og øst

    pdf | 414 kB

  • JARDINERO produktblad vest og nord

    pdf | 414 kB

Find din JARDINERO forhandler

Her finder du oplysninger på JARDINERO forhandlere:

Forhandler Website Mail Telefon
Linds https://www.linds.dk/ mail@linds.dk 99 92 02 33

Find din rådgiver