Lagring af roefrø til næste år

Roesåningen er ved at gå ind i sin sidste fase, i hvert fald på Lolland-Falster og Møn

Skulle du have roefrø til overs fra årets roesåning kan det naturligvis anvendes til næste år, såfremt det lagres optimalt. Det er dog klart, at KWS principielt har svært ved tage ansvaret for det lagrede frøs vitalitet året efter det skulle have været lagt i jorden – fordi vi ikke har kontrol over de aktuelle lagringsbetingelser på hver enkelt gård.

En succesfuld opbevaring af frø forudsætter, at man tager nogle simple forholdsregler i betragtning. For det første skal man huske, at det man opbevarer, er "levende" materiale, som har behov for en minimal ånding over vinteren.

Sådan opbevarer du dit overskydende roefrø

Roefrø skal lagres under tørre og kølige forhold - ved jævn temperatur. Undgå derfor kældre med høj luftfugtighed, som dog muligvis er kølige. Undgå i lige så høj grad fyrrum og uisolerede loftrum, som muligvis er ganske tørre, men som altså, i sagens natur, ofte har en alt for høj temperatur til at være optimalt for lagring af levende frø.

Bemærk i øvrigt, at frøpakkerne fra 2011 skal være lukkede (åbne frøpakker tillukkes med tape).

Udsåning det følgende år

Vælger man at gemme frø over vinteren til udsåning det følgende år bør man, som udgangspunkt, opblande den gamle udsæd med den nye.

Fyld derfor aldrig et enkelt såhus op med indholdet af en enkelt pakning fra sidste år, men bland i stedet indholdet med det friske frø, som du netop har modtaget til udsåning. På denne måde mindskes risikoen for et uhensigtsmæssigt lavt planteantal i marken, grundet ikke optimal lagring over vinteren.

Find din rådgiver